in

POREČ: Gradi se kanalizacija u Mičetićima

Gradnja kanalizacije u naselju Mičetići

Komunalna tvrtka Odvodnja Poreč obavijestila je da su na dijelu aglomeracije Poreč sjever započeli radovi na izgradnji kanalizacijske mreže naselja Mičetići. Planirana vrijednost investicije iznosi oko 250.000 kuna.

Gradnja kanalizacije u naselju Mičetići

U sklopu navedenih radova obuhvaćena je izgradnja gravitacijskog kolektora sa kućnim priključcima za odvodnju otpadnih voda naselja Mičetići u duljini od 230 m’, s priključenjem na postojeći glavni kolektor Baderna- Žbandaj. Radovi se izvode sukladno godišnjem planu asfaltiranja nerazvrstanih cesta naselja na području Grada Poreča.

Predviđeni rok za izvođenje predmetnih radova je 30. travnja 2021. godine. Samo izvođenje radova planira se započeti od posljednjeg objekta u naselju pa nizvodno  prema spoju na postojeće kontrolno okno kod ulaza u naselje Mičetići. Svi sudionici u gradnji uložiti će sve napore da se radovi dovrše čim prije moguće.

-Mole se građani za strpljenje, dodatni oprez pri kretanju motornim vozilima u blizini gradilišta, te na poštivanje privremene prometne regulacije.

Za sve informacije o stanju radova, možete nam se obratiti na broj telefona 052 431 003 ili na info@odvodnjaporec.hr, poručili su iz Odvodnje.

Evo što će sve pisati u hrvatskoj “covid putovnici”

Otkrivene sumnjive jabuke u trgovačkim lancima