in

POREČ objavio javni poziv za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva

Grad Poreč raspisuje ovaj javni poziv kako bi potaknuo razvoj malog gospodarstva kroz dodjelu bespovratnih potpora i subvencija namijenjenih razvoju poduzetništva na području Grada Poreča-Parenzo, te pomoć poduzetnicima za očuvanje poslovne aktivnosti zbog posebnih okolnosti povezanih s epidemijom koronavirusa COVID-19.

Financijska sredstva u vidu bespovratnih potpora i subvencija dodjeljuju se kroz osam mjera:

1. potpore poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo,

2. potpore za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata,

3. potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje,

4. potpore za subvencioniranje digitalizacije poslovanja,

5. potpore obrtima za obavljanje poslova dadilja,

6. potpore za subvencioniranje nabave dugotrajne materijalne imovine,

7. potpore za uvođenje inovacija u proizvodnju,

8. potpore za subvencioniranje boravka djeteta u dječjem vrtiću ženama poduzetnicama početnicama.

Rok za podnošenje zahtjeva je 10. prosinca 2021. godine. Za više informacija o javnom pozivu slobodno se obratite u Grad Poreč; Upravni odjel za opću upravu i gospodarstvo, Odsjek za gospodarstvo i EU fondove, e-mail: matea.kodan@porec.hr, maja.strazic@porec.hr, kontakt: 052/451-099.

Više na http://www.porec.hr/prva.aspx?stranica=83334&j=CRO

Nove sprave na igralištima u Brčićima, Červaru, Mihatovićima, Špadićima i Dračevcu, uređuje se i boćalište u Buićima

Njemačka proglasila cijelu Hrvatsku rizičnim područjem