in

POREČ: Poduzetnicima dostupno električno vozilo za dostavu robe u stari grad

Foto Usluga Poreč

Za potrebe dostave robe u pješačkim zonama grada Poreča, na raspolaganju je električno vozilo kojim djelatnici komunalne tvrtke Usluga Poreč obavljaju uslugu dostave. Ovo vozilo omogućava dostavu za korisnike koji nisu u mogućnosti obaviti dostavu unutar propisanog vremena sukladno odluci o uvjetima odobravanja ulaska u pješačku zonu Grada Poreča.

Detalji usluge:

Radno vrijeme: usluga je dostupna svakodnevno, osim nedjelje i blagdana, u periodu od 10:00 do 17:00 sati.

Korisnici: usluga je namijenjena pravnim i fizičkim osobama.

Lokacija ukrcaja: okretište parkirališta kod Osnovne škole.

Obveze korisnika: korisnik je dužan sam obaviti utovar i istovar robe na dostavno vozilo.

Roba mora biti propisno osigurana za siguran transport.

Korisnik mora pratiti prijevoz robe kao suvozač.

Cilj ove usluge je osigurati bržu i efikasniju dostavu, smanjiti prometne gužve, olakšati kretanje i povećati sigurnost svih sudionika u prometu.

Za dodatne informacije možete kontaktirati broj telefona 091 431 02 02 ili putem e-maila: roberto.pilar@usluga.hr .

tar općina općinska uprava općina tar vabriga

TAR-VABRIGA: Raspisan natječaj za štandove na javnim površinama

prometna nesreća kadumi

KADUMI/POREČ: Doznajemo detalje o prometnoj nesreći zbog koje je nastala kilometarska kolona