in

POREČ: Uskoro javno savjetovanje o Programu upravljanja državnim poljoprivrednim zemljištem

Foto Croatia.hr

Idućeg će se tjedna na javnom savjetovanju naći Program upravljanja državnim poljoprivrednim zemljištem na području Grada Poreča. Podsjetimo, temeljem „novog“ Zakona o poljoprivrednom zemljištu (ZPZ)(„Narodne novine“, br. 20/18), dio poslova u postupku raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske vraća se u ovlast jedinica lokalne samouprave: gradovima i općinama. Tako je i Grad Poreč na svom području počeo obavljati dio poslova raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem, za: K.o. Baderna, K.o. Dračevac, K.o. Fuškulin, K.o. Mugeba, K.o. Mušalež, K.o. Nova Vas, K.o. Poreč, K.o. Varvari i K.o. Žbandaj.

Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države Grad Poreč može raspolagati isključivo temeljem „Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske“, koje donosi gradsko vijeće uz prethodno mišljenje županije i suglasnost Ministarstva poljoprivrede (čl. 29. ZPZ).

U ovlast raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem Grada Poreča ulaze postupci: zakup na 25 godina putem javnog natječaja i prodaja putem javnog natječaja.

Ministarstvo poljoprivrede zadržava pravo raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem u postupcima: zamjene, davanje na korištenje izravnom pogodbom, prodaje izravnom pogodbom, razvrgnuća suvlasničke zajednice, osnivanje prava građenja i osnivanje prava služnosti. 

Grad Poreč je, u suradnji s tvrtkom Agrodet d.o.o., sastavio prijedlog Programa upravljanja poljoprivrednim zemljištem, koji je predstavljen Odboru za poljoprivredu i lovstvo Grada Poreča. Predstavljen je sam pojam poljoprivrednog zemljišta, način raspolaganja, Pravilnik o provođenju Programa raspolaganja, postupak prikupljanja podataka za izradu Programa, ukupna površinom poljoprivrednog zemljišta na području Poreča, maksimalna površina za zakup, dosadašnje raspolaganje te površine predviđene za zakup, prodaju i povrat.

Konačno, nakon što je Odbor izjavio da je suglasan s Prijedlogom, predstoji Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, prije nego se uvrsti u dnevni red Gradskoga vijeća, priopćeno je iz Grada Poreča.

OB PULA: Od 1. veljače dozvoljeni posjeti bolesnicima i pratnja na porodu

Psi bez nadzora ugrizli dijete i muškarca, jedan usmrtio mačku