in

POREČ: Velik broj prijava na natječaju za obnovu zgrada u starogradskoj jezgri

Foto Grad Poreč

Petnaestak prijava pristiglo je na netom završen Natječaj za obnovu fasada, krovova i stolarije, te sanaciju konstruktivnih dijelova na zgradama na području kulturno – povijesne urbanističke cjeline grada Poreča – starogradskoj jezgri i užem centru u sklopu Programa zaštite i obnove kulturnih dobara Grada Poreča. Ukupna sredstava za subvencioniranje mjera zaštite i obnove kulturnih dobara iznose 400.000 kuna, a osigurana su u Proračuna Grada Poreča za 2022. godinu.

Foto Grad Poreč
Foto Grad Poreč

Zahvaljujući Programu zaštite i obnove kulturnih dobara, koji je Grad Poreč sam osmislio i provodio zadnjih nekoliko godina, obnovljeno je dvadesetak fasada i krovišta u porečkoj starogradskoj jezgri. Naime, Grad Poreč, subvencijama iz tzv. Spomeničke rente, potiče vlasnike nekretnina na području kulturno – povijesne i urbanističke cjeline grada Poreča na obnovu i uređenje njihovih građevina.

Prema iskazanom interesu građana, od prve godine provođenja natječaja 2016., povećavala su se i ukupna sredstva za subvencioniranje i tako se planira i nastaviti. Osim toga, Grad je u pojedinim zgradama u sufinanciranju sudjelovao i kao suvlasnik kroz jednokratne uplate. Grad je u ovom programu sudjelovao davanjem nepovratnih subvencija, čime je želja potaknuti vlasnike nekretnina da pokrenu obnovu svojih objekata.

Iznos subvencije nije fiksan, već ovisi o površini građevine, a limit subvencije po građevini iznosi 90 tisuća kuna, čime se potencira obnova manjih objekata u starogradskoj jezgri. Program se odnosi na objekte u užoj starogradskoj jezgri do Trga Joakima Rakovca i susjednih ulica, određene sukladno Rješenju Ministarstva kulture o određivanju kulturno-povijesne i urbanističke cjeline grada Poreča (zona A i B).

Nakon pregleda pristiglih ponuda Grad će objaviti prvo neslužbenu bodovnu listu, a potom i konačnu, nakon čega će se sklopiti ugovori za realizaciju, objavio je Grad Poreč u priopćenju.

Foto Crveni križ Poreč prijem darivatelji jubilarci 2022

POREŠTINA: Crveni križ uručio zahvalnice jubilarnim darivateljima krvi

Foto OŠ Tar-Vavbriga

TAR: Učenici uspješni na županijskom natjecanju iz atletike