in

Porečani konačno dobili dimnjačara! S radom počinje uskoro

Odlukom Gradskog vijeća Grada Poreča o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova od 9. svibnja odabrana je, kao najpovoljniji ponuditelj, tvrtka Caminus iz Varaždina, priopća je gradska uprava.

Ugovoro koncesiji potpisan je na razdoblje od 13. lipnja ove do 13. lipnja 2029. godine.

Odabrani koncesionar započinje s radom od ponedjeljka, 1. srpnja, a možete ih kontaktirati na sljedeće brojeve telefona 042 330002, 091 5467421, 091 2028009 ili info@caminus.hr.

Korisnici usluge (vlasnici ili korisnici zgrada, stanova, poslovnih prostora, objekata i postrojenja) dužni su voditi brigu da se uređaji za loženje i dimnjaci redovito čiste i održavaju u ispravnom stanju, te su dužni koncesionaru omogućiti pregled i čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje sukladno Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova (“Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo” br. 01/2019).

Nadzor nad obavljanjem dimnjačarskih poslova obavlja Upravni odjel za komunalni sustav Grada, Inspektorat unutarnjih poslova i Inspekcija zaštite od požara i eksploziva, priopćeno je iz Grada Poreča.

Više o tome, kao i cjenik usluga, mogu se pogledati na www.porec.hr.

Likovna udruga Poreč 17. lipnja otvara izložbu “Mediteran”

Spasili od utapljanja Nijemicu koja je bila pod utjecajem alkohola