in

POREČU odobrena sredstva za sanaciju divljih deponija na poljoprivrednom zemljištu

Ilustracija

Idući tjedan počet će radovi na sanaciji divljih odlagališta otpada na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Poreča, projekt koji se  sufinancira sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). Projekt “Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš” procijenjene vrijednosti 80.235,91 eura s PDV-om Grad Poreč uspješno je prijavio na poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost „Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. “divlja odlagališta”“), za što mu je odobreno sufinanciranje u iznosu od 32.094,36 eura s PDV-om, što čini 40 posto vrijednosti projekta. 

Nakon provedenog postupka javne nabave, izabran je izvođač Opera group d.o.o. i s njime će biti sklopljen ugovor na temelju kojeg će biti uvedeni u posao i početkom idućeg tjedna početi radove. Predviđeno trajanje radova je 45 dana, a radovi uklanjanja otpada i sanacije planirani su na katastarskim česticama Žbandaj, Fuškulin, Nova Vas i Baderna.

Nakon čišćenja, sve navedene čestice bit će propisno označene znakovima za zabranu odlaganja otpada, saznajemo iz Grada Poreča. 

Foto Grad Poreč

POREČ: Maškarice ispunile gradske trgove i ulice

Foto KRSG POREČ

POREČ: Gimnastičarka Gresa Ramadani zlatna u Cro gym ligi