in

POREŠTINA: Isporučeni kontejneri za odvojeno skupljanje komunalnog otpada

U cilju povećanja odvojenog sakupljenog komunalnog otpada Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 2019.g. pokrenuo postupak javne nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Prema podacima prikupljenim putem poziva na iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, Fond je u ime 407 jedinica lokalne samouprave proveo postupak javne nabave spremnika.

Isporuka spremnika započela je sredinom 2020. te je u prvoj fazi isporučeno 290 spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, 290 spremnika za odvojeno prikupljanje otpadne plastike i 28 spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog stakla, odnosno ukupno 608 spremnika. Nakon što je Fond izvršio prijenos vlasništva spremnika na jedinice lokalne samouprave, spremnici su podijeljeni isključivo pravnim subjektima na području Grada Poreč i općina Vrsar, Funtana i Tar-Vabriga. Podjelom spremnika uspostavljen je plan primopredaje odvojeno sakupljenog otpada, te se svaka pojedina vrsta otpada prikuplja jednom u dva tjedna.

Početkom 2021. započela je druga faza isporuke spremnika za odvojeno sakupljanje otpada, pa je isporučeno 13.896 spremnika za prikupljanje otpadnog papira i kartona, te njih 13.896 za prikupljanje otpadne plastike, odnosno ukupno 27.792 spremnika. Kao i kod spremnika u prvoj fazi, predstoji obaviti prijenos vlasništva spremnika na jedinice lokalne samouprave, nakon čega kreće podjela spremnika svim preostalim korisnicima odnosno kućanstvima. Osim nabave i podjele navedenih spremnika, Usluga Poreč provela je postupak nabave vreća za sakupljanje otpadnog stakla, a koje će se zajedno sa spremnicima za papir i plastiku podijeliti svim korisnicima.

Podjelom navedenih spremnika uklonit će se eko otoci na kojima se sada sakupljaju te vrste otpada te će se odvojeni komunalni otpad sakupljati na mjestu nastanka, odnosno od vrata do vrata.

Nabavom i podjelom ukupno 28.400 spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Poreča i okolnih općina na kojima Usluga pruža javnu uslugu, osigurati će se zaokruženi individualni sustav gospodarenja otpadom,  koji je propisan svim strategijama i planovima gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj, a koji će svakako doprinijeti i ostvarenju strateških ciljeva smanjenja količina sakupljenog miješanog komunalnog otpada te povećanju količina prikupljenog reciklabilnog otpada, priopćeno je iz Usluge.

Europski odbor regija primio Istarsku županiju u mrežu RegHub 2.0

CC Real preuzeo upravljanje pulskim Max Cityjem