in

Projekt Doma za starije osobe Pazin približava se kraju

Foto Grad Pazin - Gradilište budućeg Doma za starije i nemoćne

Dom za starije osobe i Centar za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin gradi se sukladno vremenskom hodogramu i planu te se očekuje dovršetak radova do  27.3.2023. godine, odnosno rok izvršenja ugovora koji uključuje i tehnički pregled je 27.5.2023. godine. Izgradnja je započela 22. travnja 2021. godine, a prema zadnjem koordinacijskom sastanku trenutno se izvode završni radovi postavljanja keramike u svim prostorijama, dok su u završnoj fazi također elektro i strojarski radovi te se u kotlovnici pozicionira oprema i izvode radovi spajanja te opreme.

Projekt se financira iz proračuna Grada Pazina, proračuna Istarske županije, kao i sredstvima dobivenim prijavom na EU natječaje (SOS – skrb o starijima).

Foto Grad Pazin - Interijer budućeg Doma za starije i nemoćne
Foto Grad Pazin – Interijer budućeg Doma za starije i nemoćne

Izazov ljudski resursi, natječaj za zaposlenike u drugoj polovici godine

Paralelno se pripremaju prijedlozi akata za osnivanje ustanove socijalne skrbi – Dom za starije osobe Pazin koji će biti na raspravi na Gradskom vijeću u prvom tromjesečju,  a planira se da u drugoj polovici ove godine krenu i natječaji za zaposlenike. U tom dijelu izazov će biti pronaći potrebne ljudske resurse, posebno iz područja zdravstva i socijalne skrbi. Kroz stipendiranje deficitarnih kadrova, u ovom slučaju medicinskih sestara, Grad Pazin nastoji poboljšati situaciju. Isto tako, u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem priprema se osposobljavanje za njegovatelje/ice u prvoj polovici ove godine.

Početak rada Doma od siječnja sljedeće godine

Interes za mjesto u Domu je velik, no, nema preliminarnog upisivanja, već će građani imati sve potrebne informacije javno objavljene i imati na raspolaganju određeno vrijeme za predaju dokumenata. Prema sadašnjoj procjeni planira se početak rada budućeg Doma za starije osobe i Centra za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin od 01. siječnja 2024.

Građanke i građani biti će o svemu pravovremeno obavješteni putem službenih stranica Grada Pazina i drugim sredstvima javnog informiranja u smislu korištenja budućih usluga nakon što se provedu sve potrebne procedure i donesu temeljni akti buduće ustanove koji uključuju; Odluku o osnivanju ustanove, Statut,  Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji poslova Doma, izbor članova upravnog vijeća, ravnatelja i budućih zaposlenika te donošenja Pravilnika o prijemu i otpustu korisnika Doma i drugih akata.

Foto Grad Pazin - Interijer budućeg Doma za starije i nemoćne
Foto Grad Pazin – Interijer budućeg Doma za starije i nemoćne

Projekt SOS

Centar za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin u sklopu budućeg Doma za starije osobe realizira se kroz projekt SOS, kojeg je nositelj Crveni križ Pazin, a partneri Grad Pazin i Centar za socijalnu skrb Pazin. Do sada su provedene sve javne nabave za građenje i opremanje te će oprema stići u onom trenutku kada se steknu građevinski uvjeti da se oprema može i postaviti. Radi se o projektu vrijednom 10,8 milijuna kuna (1,432 milijuna eura), od čega je na gradnju i opremanje Centra za pružanje izvaninstitucionalnih usluga otpalo 8,5 milijuna kuna (1,127 milijuna eura), a preostali dio na vozila i aktivnosti za potrebu socijalnih radnika i njihov rad na terenu. Nabavljena su tako četiri automobila za gerontodomaćice, koje već sada rade kao zaposlenice Crvenog križa Pazin, a u planu je jedno putno i jedno kombi vozilo. Centar za socijalnu skrb Pazin po projektu je odradio i pripremne radionice za volontere koji će biti uključeni.

Izvor – Tekst i foto Grad Pazin

ROVINJ AGROROVINJ ANTONJA FESTIVAL ISTARSKA SUPA VINO MASLINOVO ULJE

ANTONJA: Festival istarske supe i izložba vina i ulja Rovinjštine

tar općina općinska uprava općina tar vabriga

TAR: Otvoren natječaj za udruge koje se financiraju iz općinskog proračuna