in

TAR mijenja svoj program ukupnog razvoja – masline, gospodarski prosperitet i cjelogodišnji turizam

Izmjenama i dopunama Programa ukupnog razvoja Općine Tar-Vabriga 2014. – 2020. utvrdit će se sadašnje stanje prirodnih, gospodarskih i društvenih razvojnih potencijala, slabosti, prilika i prijetnja. Redefinirat će se vizija razvoja, ranije postavljeni temeljni strateški ciljevi, prioriteti i pripadajući im projekti i mjere, a koji su u funkciji ostvarenja Programa ukupnog razvoja u ovom programskom razdoblju. Izmijenjeni Program ključni je dokument u kreiranju aktivnosti vezanih za daljnji društveni, socijalni i gospodarski razvoj ove općine, objavljeno je na njenim službenim web stranicama.

Cilj projekta jest redefinirati i ažurirati postojeći strateški razvojni dokument Općine, kako bi odražavao novonastale izmijenjene prilike na terenu te kao takav služio u svrhu planiranja, provedbe, kontrole i ocjenjivanja ukupnog razvitka Općine.

Planirano je da Program ukupnog razvoja s 85 posto financira EU, a iz proračuna RH potpora će biti 15 posto.

Godišnji proračun posljednjih se godina kreće od 20 do 40 milijuna kuna, pa čak i više od toga, što je Tar pozicioniralo na sam vrh u RH po proračunskim sredstvima po glavi stanovnika.

Ovako visoka primanja postavljaju i ljestvicu očekivanja stanovništva vrlo visoko, što općinska uprava, zajedno sa svojim komunalnim društvima, svakodnevno nastoji ispuniti. Mnogobrojni su projekti u provedbi, brojni u fazi izrade projektne dokumentacije, a ne nedostaje ni onih na razini ideja.

-Ova izmjena i dopuna Programa ukupnog razvoja vidi buduće razvojne značajke Općine temeljene na očuvanim prirodnim i kulturnim resursima te njihovoj daljnjoj održivoj valorizaciji u smjeru razvoja selektivne turističke ponude (aktivni, gastro turizam), poljoprivrednoj proizvodnji (posebice na razvoju maslinarstva), razvoju novih tehnologija u sektoru malog i srednjeg poduzetništva, ulaganju u cjelokupnu infrastrukturu, poštivanju multikulturalnosti i identiteta, a sve to kroz adekvatno funkcioniranje javne uprave i cjeloživotno obrazovanje. Temeljem socio-ekonomske analize Općine, strateškog planiranja i konzultacije s građanima, dugoročna vizija budućnosti Tara i Vabrige jest „TAR – VABRIGA – TORRE – ABREGA zemlja maslina, mjesto gospodarskog prosperiteta, sklada življenja i cjelogodišnjeg turizma“.

Cijeli prijedlog Programa ukupnog razvoja dostupan je na web stranici općine.

ZAČEPIT ĆE JOŠ JEDNU RUPU: Kraj darovnih ugovora čija je svrha bila izbjegavanje plaćanja poreza na rabljena vozila

Za sve udruge i mjesne odbore: Raspisan natječaj “Mali projekti za bolje sutra”