in

TAR: Općina prodaje pet parcela – Očekuje se 1,3 milijuna kn prihoda

Foto TZ Tar-Vabriga

Općina Tar-Vabriga raspisala je javni natječaj za prodaju/zamjenu pet građevinskih zemljišta na području katastarskih općina Tar i Rošini. Očekuje se prihodovati, temeljem početnih cijena, oko 1,32 milijuna kuna.

Što se prodaje pogledajte u tablici:

Rok za podnošenje pismenih ponuda je 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči, odnosno do 15.06.2022. godine do 12 sati, bez obzira na način dostave

Javno otvaranje ponuda održati će se u Vijećnici Općine u Taru; Istarska 8, dana 15.06.2022. godine s početkom u 13 sati.

Ponude treba dostaviti pismeno u zatvorenoj omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ – PRODAJA/ZAMJENA NEKRETNINA – NE OTVARATI “. Pismena ponuda na natječaj mora sadržavati:

Više pročitajte na linku https://tar-vabriga.hr/uploaded/ODLUKA%20-%20javni%20natje%C4%8Daj-1654668454384.pdf

grad poreč prijem na nk jadran 10-6-2022

POBJEDNICI KUPA ISTRE Prijem za porečki NK Jadran

brzina foto policija mup akcija

MUP: U subotu u cijeloj Istri akcija mjerenja brzine