in

TAR: U tijeku javna rasprava prijedloga UPU-a Barbići – U utorak javno izlaganje

Sjedište općinske uprave u Taru - Istarska ulica - Foto Tanja Kocijančić

Općina Tar-Vabriga otvorila je javnu raspravu o prijedloga Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Barbići koja traje od 15. srpnja do 13. kolovoza 2022.
Javno izlaganje za prijdlog ovog plana održat će se u utorak, 19. srpnja, u 16 sati u sjedištu Općine Tar-Vabriga, Istarska 8, u vijećnii na prvom katu, na kojem mogu sudjelovati svi zainteresirani građani.
Javni uvid u prijedlog UPU-a omogućava se u sjedištu Općine za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno do 13. kolovoza, radnim danom od 8 do 14 sati.
Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Barbići mogu se podnositi do dana zaključenja javne rasprave, odnosno do 13.08.2022. godine:

  • postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koje usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje
  • daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
  • upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi, putem pošte na adresu Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega, za Jedinstveni upravni odjel, Istarska 8, 52465 Tar ili slanjem e-maila na info-opcina@tar-vabriga.hr.

Više detalja možete pročitati na web stranici općine https://tar-vabriga.hr/

novigrad cittanova

Novigrad će biti domaćin festivala kratkometražnog filma

Matea i Edi - Foto Plivački klub Poreč

Uspjeh porečkih plivača: Matea Sumajstorčić državna prvakinja, Edi Hadžić treći