in

USLIJED KORONA-KRIZE: Istarska županija smanjila plaće svojim zaposlenicima

Zamjenik župana koji obnaša dužnost istarskog župana Fabrizio Radin i povjerenik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Istarske županije Denis Buršić potpisali su aneks Kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave  i upravnim odjelima Istarske  županije. Potpisivanju aneksa, kako je priopćeno iz Županije, pristupilo se zbog epidemije koronavirusa (COVID-19), čija pojava u velikoj mjeri negativno utječe na gospodarstvo, a posljedično uzrokuje smanjenje planiranih prihoda Županije.

Zbog toga se pojavila opravdana potreba za racionalizacijom troškova poslovanja, između ostalog i smanjenja rashoda za zaposlene, a čiji se broj, zbog povjeravanja poslova državne uprave županijama, gotovo udvostručio.

Aneksnom ugovora utvrđeno je da se osnovica plaće službenika i namještenika, mijenja kako slijedi: od 1. svibnja do 31. srpnja 2020. godine umanjuje se za 15 %, a od 1. kolovoza do 31. listopada 2020. godine za 10 %.

Također, u 2020. godini  službenicima i namještenicima ukida se pravo na isplatu regresa za korištenje godišnjeg odmora.

Aneks se sklapa na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci te prestaje važiti 1. studenog, osim članka 4. koji se odnosi na isplatu regresa i prestaje važiti  31. prosinca.

Nakon isteka tri mjeseca od dana sklapanja aneksa, pristupit će se ponovnoj analizi financijskog stanja Istarske županije radi eventualne izmjene ili produženja roka primjene aneksa, a u slučaju bitnih  promjena poreznih prihoda, objavila je Istarska županija.

Na Trgu Portarata obilježen Međunarodni praznik rada

LITVANSKI POUČAK: Pula i Bjelovar dozvolit će ugostiteljima da prošire terase