in

Usluga na Poreštini krenula s pojačanim aktivnostima uoči sezone – Dodatni odvoz za ugostitelje

Foto Usluga Poreč

Usluga Poreč novim sustavom gospodarenja otpadom omogućila ugostiteljima dodatne odvoze otpada, osigurala spremnike za staklenu ambalažu i glomazni otpad, pojačala akcije čišćenja ulica i trgova

Foto Usluga Poreč
Foto Usluga Poreč

Kao i svake godine, početak turističke sezone zahtjeva veći angažman društva na sakupljanju otpada. Usluga Poreč ove će godine veliki broj posjetitelja dočekati još spremniji zahvaljujući činjenici da je zaživio novi sustav gospodarenja otpadom. Otpad se sada razvrstava na kućnom pragu, a djelatnici Usluge ugostiteljima će omogućiti dodatne odvoze miješanog komunalnog otpada. Također, iz starogradske jezgre papir, karton i plastična ambalaža sakupljat će se više puta dnevno i to direktno od samih ugostitelja i trgovaca.

Foto Usluga Poreč
Foto Usluga Poreč

Usluga Poreč doskočila je i pitanju odlaganja glomaznog otpada. Naime, korisnici imaju priliku naručiti veliki spremnik kojeg djelatnici dovoze na kućnu adresu. Glomazni otpad odlaže se u spomenuti spremnik, a potom djelatnici dolaze, odvoze ga te ga na pravilan način zbrinjavaju. Korisnici sa područja Grada Poreča te općina Vrsar, Funtana i Tar uskoro će svoje vrećice za staklenu ambalažu zamijeniti novim spremnicima koji su osigurani za sve korisnike. 

Akcije čišćenja ulica i trgova također su u punom jeku. Pometači Usluge krenuli su u pojačanu akciju pa tako svakodnevno ručno i strojno čiste i peru javne gradske površine. Usluga Poreč još jednom napominje  da košarice postavljene po ulicama ne služe za odlaganje kućnog otpada. Djelatnici Usluge ih više puta dnevno prazne i održavaju čistima, a uskoro kreće zamjena dijela razbijenih i oštećenih košarica. Mole se svi građani da za odlaganje miješanog komunalnog otpada koriste naš maksimalno funkcionalni sustav prikupljanja i zbrinjavanja otpada, te da koriste uslugu prikupljanja otpada na kućnom pragu.

Na temelju angažmana Usluge stvoreni su svi uvjeti da se ne pojavljuju situacije poput nepropisnog odlaganja otpada, zatrpane starogradske jezgre te otpada oko podzemnih spremnika. Djelatnici Usluge kontinuirano provode aktivnosti koje čine naš grad čišćim i ljepšim mjestom, a svojim korisnicima uvijek stoje na raspolaganju.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica kamo koji otpad odložiti ili kako ostvariti koju uslugu, javite se na broj telefona 555-724 ili pišite putem e-mail adrese usluga@usluga.hr

-Zajedničkim koracima imaju priliku osigurati čist grad, a novim naraštajima omogućiti ljepšu, čišću i svjetliju budućnost. Pozivamo vas da vodite računa o pravilnom odlaganju otpada jer i najmanji korak čini razliku, poručuju iz Usluge.

Izvor Usluga Poreč d.o.o.

Foto FAKS - Festival u Poreču zbor umjetničke škole poreč

Uspješno realiziran prvi dio 7. FAKS-a – Festivala amaterskog kulturnog stvaralaštva

Foto TZ Poreč - dvorana Žatika

Sve je spremno za Festival rukometa u Poreču