in

Usluga Poreč uvodi digitalizaciju u sustav gospodarenja otpadom

Sjedište komunalnih tvrtki Usluga i Odvodnja

Nova aplikacija korisnicima će omogućiti lakši pregled i korištenje usluga

Usluga Poreč redovito provodi aktivnosti kojima želi digitalizirati svoje poslovanje i usluge, a samim time omogućiti korisnicima jednostavnije i dostupnije korištenje. Ovog puta Usluga Poreč uvodi aplikaciju moj-otpad.info koja će korisnicima osigurati uvid u sve aktivnosti koje korisnik javne usluge ima s pružateljem usluge.

Riječ je o aktivnostima pregleda odvoza miješanog komunalnog prema obračunskom mjestu, pregleda predanog otpada u reciklažno dvorište, pregleda o izvršenim uslugama, primanja obavijesti o odvozu otpada te podacima o radnom vremenu, mjestu i vrsti otpada koje zaprima reciklažno dvorište. Dakle, uz pomoć aplikacije svi korisnici Usluge Poreč imat će uvid u njihovo stanje i načine kako su koristili uslugu te kako ju mogu koristiti, a sve vezano za otpad.

Osim pokretanja nove aplikacije, a koja s radom započinje u prvim mjesecima nove godine,  Usluga Poreč do sada je pokrenula aplikaciju za groblja, odnosno tražilicu pokojnika. Naime, svi korisnici na web stranicama Društva mogu pretraživati lokacije grobnih mjesta pokojnika koji su pokopani na jednom od groblja kojima Usluga Poreč upravlja. Pristup aplikaciji moguć je i skeniranjem QR koda koji se nalazi na informativnoj ploči na ulazu u gradsko groblje Poreč.

Nadalje, važno je istaknuti i aplikaciju za plaćanje parkinga. Radi se o opciji koja korisniku nudi plaćanje parkinga putem brze i jednostavne aplikacije Bmove kojom se omogućava plaćanje parkiranja na području cijelog grada bez dodatnih troškova.

-Cilj Društva jest maksimalno digitalizirati sve usluge koje pruža korisnicima. Zahvaljujući planiranoj digitalizaciji, korisnici će na vrlo učinkovit i pouzdan način moći dobiti sve potrebne informacije ili ostvariti jednu od usluga Društva. Upravo iz tog razloga u planu poslovanja je stvaranje i razvijanje novih digitalnih rješenja, a o čemu ćemo redovito informirati sve naše korisnike, poručila je u priopćenju Usluga Poreč.

benzinska postaja crpka

Vlada odredila nove cijene goriva

Foto Vinistra - Neven Jurjak

Decanter: Istarska malvazija superzvijezda regije