in

Velike investicije u infrastrukturu u Novigradu: Opsežna obnova kanalizacije, vodovodne mreže, ulica i trgova…

Na Trgu Pozzeto nekoć je bila ribarnica - Foto Grad Novigrad

U tijeku je 2. faza radova na podzemnoj komunalnoj infrastrukturi novigradske starogradske jezgre, kojom je nastavljena opsežna rekonstrukcija i dogradnja fekalne i oborinske kanalizacije te vodovodne mreže, kao i uređenje partera ulica i trgova obuhvaćenih radovima. Drugom fazom radova, koja je započela sredinom listopada 2022. godine, obuhvaćene su Mlinska ulica, nastavak Velike ulice, trg Poceto, ul. Male Gospe, ul. Kule i ul. Rotonda te dio ulice Gradskih vrata.

foto grad novigrad
Mlinska ulica u Novigradu

Do Uskrsa će se radovi u potpunosti privesti kraju u glavnim, prometnijim ulicama, a potom, od Uskrsa do početka lipnja, i u ulici Male Gospe i ulici Kule. Kao što je to bilo i u prvoj fazi investicije, po dovršetku podzemnih radova izvode se radovi na uređenju završnog partera, pri čemu će glavne ulazno-izlazne prometne ulice biti uređene u kombinaciji asfalta i kamena, dok će sporedne ulice i trg Poceto u cijelosti biti popločene kamenom.  

Tijekom veljače asfaltirana je tako ulica Rotonda, koja je dobila i novi nogostup u dužini od 70-ak metara, a Poceto je – osim reprezentativnog kamenog popločenja – ponovo dobio javnu špinu te kameni stolić, koji podsjeća kako je u prošlosti ovo mjesto bilo gradska ribarnica na otvorenom.  

Nakon ljetne pauze, nastavak radova uslijedit će sredinom listopada, kada će se obuhvatiti ostatak ul. Gradskih vrata, Veliki trg, ul. Torči, Bolnička ulica i ul. Pestrini.

Treba naglasiti kako se prilikom izvođenja svih zemljanih radova provodi i arheološki nadzor te se tijekom izvođenja radova i druge faze konstantno nalazilo na zidove nekadašnje fortifikacije kao i na druge arheološke nalaze koji dodatno usporavaju dinamiku izvođenja radova. Međutim, zahvaljujući dobroj suradnji izvođača, arheologa i konzervatora, nalaze se optimalna rješenja kako bi se sačuvali nalazi, ali i zadovoljili osnovni tehnički uvjeti.

Da podsjetimo, ova investicija provodi se u okviru EU projekta „Novogradnja i proširenje sustava odvodnje u aglomeraciji Novigrad-Brtonigla“, čiji je nositelj komunalno poduzeće 6. maj odvodnja d.o.o., a radove izvodi CGP d.d. Novo Mesto. Riječ je o investiciji koja kroz tri godine predviđa temeljitu rekonstrukciju, proširenje i novogradnju sustava fekalne i oborinske odvodnje te dijela vodovodne mreže starogradske jezgre (i dijela prigradskih naselja), pri čemu se radovi na fekalnoj odvodnji financiraju iz EU projekta, radove na izgradnji oborinskog sustava i kamenog opločenja financira Grad Novigrad-Cittanova, a rekonstrukciju vodovodne mreže financira Istarski vodovod.

Dodajmo ovome kako su uz radove u starogradskoj jezgri u tijeku radovi i na rekonstrukciji havarijskog ispusta CS Dajla 1, a zatim će se rekonstruirati, odnosno produžiti izvan kupališnih zona, i havarijski ispusti crpnih stanica Mandrač i Tere.

Također, u okviru EU projekta u tijeku je i rekonstrukcija postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u novigradskoj Kastaniji. Pročistač će se nadograditi s prvog na treći biološki stupanj pročišćavanja. Time će se ostvariti najviši stupanj pročišćavanja voda prije ispuštanja u more. Ukupni kapacitet novog uređaja bit će 30.000 ES. Sam sustav bit će vizualno atraktivan, izgledat će poput staklenika, a bit će i nižih operativnih troškova, saznajemo u Gradu Novigradu.

Nova - stara škola nakon obnove - Foto Općina Funtana

FUNTANA dijeli uskrsnice umirovljenicima i poziva na razgled nove-stare škole

mup policija radar

Radari u Istri u nedjelju 2. travnja 2023.