in

VRSAR: Na javnoj raspravi izmjene Urbanističkog plana uređenja zbog razgraničenja luke i marine

Foto: Marina Vrsar

Općine Vrsar objavila je javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Vrsar radi razgraničenja marine i luke, koja će trajati od 5. do 19. siječnja 2024.

Javni uvid u prijedlog plana omogućava se:
-u ulaznom prostoru Općine Vrsar, svakim radnim danom od 08:00 do 15:00;
– putem mrežne stranice Općine Vrsar (www.vrsar.hr), te u informacijskom sustavu prostornog uređenja.
Javno izlaganje o Prijedlogu ID Plana održat će se u općinskoj vijećnici u Općini Vrsar 12. siječnja 2024. godine, s početkom u 12:00 sati.
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog plana mogu se podnositi: upisom u knjigu primjedbi u općinskoj upravi za  vrijeme trajanja javnog uvida, upisom u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, dostavom putem pošte na adresu: Općina Vrsar. Jedinstveni upravni odjel, Trg Degrassi , 52450 Vrsar
– predajom u pisarnicu Općine i elektroničkom poštom.

Nositelj izrade ovog dokumenta je Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar, a stručni izrađivač tvrtka Grgurević & partneri d.o.o. iz Zagreba. Sukladno zakonu izmjene plana moraju biti usklađene s Prostornim planom Istarske županije i Prostornim planom uređenja Općine Vrsar.

Razlog za pokretanje postupka izrade i donošenja izmjena ovog plana  je usklađenje razgraničenja lučkih područja marine Vrsar i morske luke otvorene za javni promet Vrsar s razvojnim potrebama Općine Vrsar, a polazeći od postojećeg stanja u prostoru te potrebe za racionalizacijom planiranih zahvata u prostoru – za smanjenjem njihova opsega, s ciljem postizanja veće ekonomičnosti.

Misljenja, prijedlozi i primjedbe koja se dostavljaju putem pošte, elektroničkom poštom ili predajom u pisarnicu Općine Vrsar mogu se dostaviti odnosno predati najkasnije do 19. siječnja 2024.

Dodatne informacije mogu se dobiti u općinskoj upravi na telefon 385 52441339 ili na e-mail opcina-vrsara@vrsar.hr.

Foto Tanja Kocijančić benzinska tar ožujak 2022

Gorivo skuplje od srijede. Danas treba pripaziti

Foto: Policijska uprava istarska

Istra: Policija ga zaustavila, pa mu našla kako prevozi drogu. Evo što su otkrili pretresom stana