in

VRSAR: Počela gradnja reciklažnog dvorišta vrijednog 4 milijuna kuna gdje će se besplatno moći zbrinuti 48 vrsta otpada

Foto Tanja Kocijančić

U reciklažnom dvorištu građani mogu besplatno odložiti 48 vrsta različitog otpada, među kojima je i razni opasni otpad poput lijekova, kiselina, lužina, boja, pesticida, salonitnih ploča i drugo. Glomazni ili opasni otpad dosad je nerijetko završavao u prirodi ili su ga ljudi godinama čuvali u svojim garažama i podrumima, ne znajući točno kud bi s njim, a sad ga svakodnevno mogu zbrinuti na primjeren način.

Tekst&Foto Tanja Kocijančić

Foto Tanja Kocijančić

Danas je u Gradini obilježen početak gradnje reciklažnog dvorišta za Općinu Vrsar, a prisutnima u staroj školi projekt su predstavili zamjenik načelnika Franko Štifanić, Renata Šeperić Petak iz tvrtke Logička matrica, te u ime porečke tvrtke Usluga koja će naposljetku tim objektom upravljati, Ira Aganbegović.

Kako je istaknuto, ukupna vrijednost projekta iznosi oko 3,95 milijuna kuna, a prihvatljivi troškovi iznose 3,75 milijuna kuna. Iz Kohezijskog fonda Europske unije odobreno je sufinanciranje od 85% prihvatljivih troškova ili 3, 19 milijuna kuna. Ostatak od 15% prihvatljivih i ostalih troškova podmirit će se iz proračuna Općine Vrsar.

Za izvođača radova odabrana je tvrtka Bistra iz Đurđevca koja je ugovorom od 8. srpnja 2019. godine preuzela obvezu izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta do 21. svibnja 2020. godine.

Općina je izvođača radova 1. listopada 2019. godine uvela u posao, te su započeli pripremni radovi. Za uslugu nadzora i koordinatora zaštite na radu odabrana je tvrtka Istra inženjering iz Poreča, dok je za upravljanje projektom i provedbu informativno-obrazovnih aktivnosti odabrana tvrtka Logička matrica iz Zagreba.

„Reciklažno dvorište će povećati kvalitetu života stanovništva, doprinijet će smanjenju odlaganja problematičnog otpada, manjih količina glomaznog otpada i drugih korisnih sastavnica komunalnog otpada u spremnike za miješani komunalni otpad, a sve će rezultirati smanjenjem smeća u okolišu“, izjavio je donačelnik Franko Štifanić .

U sklopu projekta od prve polovice veljače 2020. godine započet će se s provedbom informativno-obrazovnih aktivnosti. Bit će to informativna kampanja putem letaka, te edukacija građana o pravilima odlaganja otpada na reciklažnom dvorištu provođenjem dviju  javnih tribina. Također, provest će se dvije radionice za stanovnike o pravilnom postupanju s reciklabilnim otpadom prije odlaganja na reciklažno dvorište.

Od toga, jedna radionica bit će namijenjena za djecu vrtićke i rane osnovnoškolske dobi, dok će  druga biti namijenjena za umirovljenike s područja Općine Vrsar.

„Provedene informativno obrazovne aktivnosti za djecu vrtićke i školske dobi nižih razreda doprinijet će razvoju svijesti o važnosti odvojenog prikupljanja komunalnog otpada od najranije životne dobi, kreiranjem navika ekološki osviještenih i odgovornih građana“, izjavila je voditeljica projekta Renata Šeperić Petak.

Nakon izgradnje, reciklažnim će dvorištem upravljati komunalno poduzeće Usluga Poreč.

Ondje će se zaposliti jedna osoba koja će zaprimati sve vrste otpada koje su propisane Dodatkom IV Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17).

Usluga će biti besplatna za građane s područja Općine Vrsar, koji su korisnici javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

U reciklažnom dvorištu, pojasnila je predstavnica Usluge, korisnici mogu odložiti 48 vrsta različitog otpada, među kojima je i razni opasni otpad poput lijekova, kiselina, lužina, boja, pesticida, salonitnih ploča i drugo. Glomazni ili opasni otpad dosad je nerijetko završavao u prirodi ili su ga ljudi godinama čuvali u svojim garažama i podrumima, ne znajući točno kud bi s njim, a sad ga svakodnevno mogu zbrinuti na primjeren način. Naglašeno je da će reciklažno dvorište imati sve sigurnosne standarde potrebne za čuvanje ovakve vrste otpada, te da građani ne trebaju imati nikakvih bojazni.

Razdoblje provedbe krenulo je od dana donošenja odluke o financiranju, odnosno od 21. veljače 2019. godine i trajat će do završetka svih projektnih aktivnosti, a najkasnije 15 mjeseci od stupanja na snagu ugovora tj. do 21. lipnja 2020.

 

 

 

 

 

 

Utvrđen uzrok požara kuće u Vrsaru u kojem srećom nitko nije ozlijeđen

Obrtnici Poreštine u Taru predložili osnivanje fonda za obrtnike početnike