in

Započela nadogradnja novigradskog pročistača vrijedna 80 milijuna kuna

Projekcija budućeg objekta - Počela nadogradnja pročistača u Novigradu

U prosincu netom protekle godine izdana je građevinska dozvola za nadogradnju postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Novigradu, a nedugo zatim započeli su i radovi na toj vrlo važnoj i zahtjevnoj infrastrukturnoj investiciji, vrijednoj gotovo 80 milijuna kuna s PDV-om. Ugovorom predviđeni rok za dovršetak radova je kolovoz 2024. godine.

Počela nadogradnja pročistača u Novigradu
Počela nadogradnja pročistača u Novigradu

Ovim zahvatom postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u novigradskoj Kastaniji nadogradit će se na tzv. biološki stupanj pročišćavanja, odnosno s prvog na treći stupanj. Time će se ostvariti najviši stupanj pročišćavanja voda prije puštanja u more, no tako pročišćena voda moći će se i ponovo koristiti za, primjerice, zalijevanje javnih zelenih površina ili pranje cesta. Ukupni kapacitet novog uređaja bit će 30.000 ES, što zapravo predstavlja ekvivalent broja stanovnika za koje je uređaj maksimalno kapacitiran.

Da podsjetimo, ugovor o izvođenju radova na nadogradnji pročistača sklopljen je u listopadu 2020. godine između nositelja projekta, trgovačkog društva „6. maj odvodnja“ d.o.o. Umag te zajednice ponuditelja na čelu s tvrtkom Hidroinženiring. Zajednicu ponuditelja, osim Hidroinženiringa, čine još tvrtke CID-Čistilne naprave d.o.o, CID s.r.l. te Godina d.o.o..

Počela nadogradnja pročistača u Novigradu
Počela nadogradnja pročistača u Novigradu

Dodajmo kako je riječ o dijelu opsežnog projekta unapređenja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag-Savudrija-Novigrad, financiranog EU sredstvima, a kojega je dio i unapređenje odnosno proširenje sustava otpadnih voda na području Novigrada i Brtonigle. Ovi radovi na proširenju sustava, vrijedni oko 63 milijuna kuna (s PDV-om), također su u tijeku. Započeli su u listopadu 2021. godine, predviđeno trajanje je 37 mjeseci, a izvodit će se po fazama, izvan ljetnih mjeseci odnosno izvan turističke sezone. Radovi, koje izvodi slovenska tvrtka CGP d.d., uključuju među ostalim temeljitu rekonstrukciju i dogradnju postojeće kanalizacijske mreže u starogradskoj jezgri Novigrada u dužini od 2.415 metara, izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže u dužini od 1.267 metara te izgradnju oborinske kanalizacije u dužini od 1.339 metara.

Od ugovorene vrijednosti radova u iznosu od oko 68,63 milijuna kuna (s PDV-om), 62,77 milijuna odnosi se na radove obuhvaćene EU projektom, dok će preostali iznos financirati Grad Novigrad radi izgradnje oborinske kanalizacije i vodovoda u starogradskoj jezgri. Po završetku investicije sva fekalna odvodnja s područja Grada Novigrada i Općine Brtonigla bit će povezane na novi, jedinstveni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

Dodajmo kako je pored radova u starogradskoj jezgri i dogradnje pročistača, ovim projektom obuhvaćena i izgradnja fekalne odvodnje u novigradskim naseljima Stancija Bružada i Vele Brajde odnosno Sveti Servul. Na tom su području radovi dovršeni, a ukupno je u okviru tog dijela investicije izvedeno oko 1.300 metara fekalnog kolektora uz 58 kućnih priključaka. Nakon obavljenog tehničkog pregleda i službene primopredaje, tamošnji stanovnici bit će obaviješteni o mogućnosti priključenja na javni kanalizacijski sustav.

Poneku informaciju više o investiciji u nadogradnju novigradskog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda potražite OVDJE.

Izvor Grad Novigrad

IDS u Saboru: Jesu li životi na Bujštini manje vrijedni od onih u ostatku Hrvatske?

Mačići - ilustracija - Foto congerdesign za Pixabay

U 8 istarskih gradova: Sterilizacija i kastracija mačaka s popustom u akciji riječke udruge “Mijau”