in

Županija dodjeljuje potpore za poticanje konkurentnosti IKT sektora za tvrtke

Foto Innova Labs za Pixabay - Ilustracija

Razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT-a) ključan je za konkurentnost

Istarska županija je objavila javni poziv za dodjelu potpora za poticanje konkurentnosti i razvoja IKT sektora u Istarskoj županiji u 2022 godini. Prioritet ovog Javnog poziva je, putem ciljane potpore za razvojna ulaganja, jačati konkurentnost i poticati rast malih gospodarskih subjekata u IKT sektoru, koji svojim poslovanjem ostvaruju tržišnu uspješnost, te povećati broj gospodarskih subjekata i zaposlenih u IKT sektoru.

Za ispunjenje cilja 1. „Jačanje konkurentnosti IKT sektora u Istarskoj županiji“ bespovratne potpore male vrijednosti dodjeljivat će se kroz sljedeće mjere:

Mjera 1.1.  Sufinanciranje istraživanja i razvoja novih IKT proizvoda/usluga

Mjera 1.2. Sufinanciranje daljnjeg rasta i razvoja postojećih IKT proizvoda/usluga

Mjera 1. 3. Edukacija i automatizacija poslovnih procesa u IKT sektoru

Za ispunjenje cilja 2. „Poticanje razvoja IKT sektora u Istarskoj županiji“ bespovratne potpore male vrijednosti dodjeljivat će se kroz sljedeće mjere:

Mjera 2.1. Potpore novoosnovanim tvrtkama u IKT sektoru

Mjera 2.2. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje

Financijska sredstva za realizaciju navedenog Javnog poziva osigurana su u proračunu Istarske županije za 2022. godinu, u razdjelu Upravnog odjela za gospodarstvo u iznosu od 750.000,00 kuna.

Korisnici mjera iz ovog Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine broj 29/02, 63/07, 53/1., 56/13 i 121/16) i Zakonom o zadrugama (Narodne novine 34/11, 125/13, 76/14, 114/18, 98/19),  koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu te posluju i imaju registrirano sjedište na području Istarske županije izuzev trgovačkih društava kojima je Istarska županija osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

Potpore male vrijednosti (de minimis potpore) dodjeljivat će se subjektima malog gospodarstva u obliku bespovratnih sredstava kao nadopune privatnom financiranju.

Nepovratne potpore dodjeljivat će se za pokriće do maksimalno 50 % opravdanih troškova izvršenog ulaganja. Najviši iznosi definirani su zasebno za svaku mjeru u Javnom pozivu, a prijavitelju je omogućeno da se javi na više mjera.

Troškovi se priznaju ako su nastali u razdoblju od 1. siječnja 2022. godine do predaje zahtjeva.

Prijave na Javni poziv  mogu se podnijeti isključivo putem e-maila gospodarstvo@istra-istria.hr. Javni poziv je objavljen na mrežnoj stranici Istarske županije www.istra-istria.hr (rubrika „Natječaji), a bit će otvoren do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 30. studenog 2022. godine. 

Izvor Istarska županijaKABINET ŽUPANA

Foto Istarska županija

Županija – Ugovori o bespovratnih 840.000 kn za poljoprivredu i ribarstvo s općinama, TZ-ovima i Učilištima

Požar u Kapetanovoj Stanciji - Foto Vatrogasci Poreč

VRSAR: Požar na Kapetanovoj Stanciji srećom bez ozlijeđenih