in

Istarska županija promiče dvojezičnost. Odobrili 50.000 eura za dvojezičnu prometnu signalizaciju

Foto Tanja Kocijančić

U sjedištu Istarske županije u Puli, istarski župan Boris Miletić potpisao je ugovor sa Županijskom upravom za ceste Istarske županije (ŽUC), vrijedan 50.000,00 eura. Sredstva su namijenjena za izradu prometnog elaborata dvojezične signalizacije za županijske i lokalne ceste na području Istarske županije, u dvojezičnim gradovima i općinama, odnosno gradovima Rovinj – Rovigno, Pula – Pola, Vodnjan – Dignano, Poreč – Parenzo, Novigrad – Cittanova, Buje – Buie, Umag – Umago te općinama Brtonigla – Verteneglio, Fažana – Fasana, Funtana – Fontane, Grožnjan – Grisignana, Kaštelir-Labinci – Castelliere-Santa Domenica, Ližnjan – Lisignano, Motovun – Montona, Oprtalj – Portole, Tar-Vabriga – Torre-Abrega, Vižinada – Visinada, Vrsar – Orsera, Bale – Valle te Višnjan – Visignano

županija boris dvojezičnost jessica
Foto Istarska županija

Župan Miletić istaknuo je kako se nastavkom uvođenja dvojezične prometne signalizacije u Istarskoj županiji pomaže u odražavanju kulturne i jezične raznolikosti regije, ali i osigurava ostvarivanje prava talijanske nacionalne autohtone zajednice.

Ravnatelj ŽUC-a Istarske županije David Stankić kazao je kako će se projekt odvijati u tri faze, od kojih će prva faza implementirati dio predmetne prometne signalizacije do kraja 2024. godine, dok će se preostale faze odvijati u narednom proračunskom razdoblju do ukupno predviđenog iznosa projekta od 150.000,00 eura.

Zamjenica župana Jessica Acquavita i pročelnica Upravnog odjela za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade Tea Batel istaknule su značaj ovog, još jednog u nizu županijskog projekta, kojim se baštini i promiče jedna od naših regionalnih posebnosti: dvojezičnost, objavila je Istarska županija u priopćenju.

Načelnik Petrović primio osmaše škola kaštelir

KAŠTELIR: Načelnik Petrović primio najbolje osmašice, dobitnice zlatnog pera

Foto Istarska županija

Istarski filmski fond od županije dobio značajna sredstva