in

Istarski Ceh ribara ima novog predsjednika

Foto Obrtnička komora Istarske županije

U Puli je danas održana 1. konstituirajuća sjednica Ceha za ribarstvo i akvakulturu Obrtničke komore Istarske županije, na kojoj je izabrano rukovodstvo Ceha za mandatno razdoblje 2022. – 2026.Za predsjednika Ceha izabran je Neven Lorencin iz Udruženja obrtnika Pula, a za zamjenika predsjednika Željko Majdenić. Članovi Ceha su Daniel Milevoj, Robert Momić i Gianfranco Puglisi.

Ceh je analizirao stanje u ribarstvu, a prije definiranja programa rada, krenut će se u imenovanje koordinacija po alatima: koće, plivarice, ramponi, male plivarice, školjkari i mali alati, saznajemo u Obrtničkoj komori Istre.

-Nakon 3 mandata na čelu ceha ribara na  gradskoj, županijskoj i državnoj razini odlučio sm se još više posvetiti radu kao predsjednik Obrtničke komore Istarske žuanije i radu u tijelima HOK-a u cilju promocije i zaštite interresa cjelokupnog obrtništva. A more, ribarstvo, stečeno znanje i iskustvo ostaju uvijek svima na raspolaganju i kao što su jesu i bit će uvijek sastavni dio  mog života, komentirao je Robert Momić.

Foto HDZ Poreč

POREČ: HDZ obilježio Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata

Dvorana Saline - Foto TZ Vrsar

VRSAR: Besplatna edukacija za sve iznajmljivače – Naglasak na uvođenju eura