in

KAŠTELIR: Dva dana možete baciti otpad u mobilno reciklažno dvorište

U mobilno reciklažno dvorište moguće je besplatno odložiti razne vrste otpada! U Kašteliru će mobilno rekciklažno dvorište biti 1. i 2. lipnja 2023. od 9 do 17 sati na parkiralištu kod osnovne škole.

Mobilno reciklažno dvorište predviđeno je za sakupljanje različitih vrsta otpada koje se ne mogu odložiti u spremnike za miješani komunalni otpad.

U njemu se može odložiti ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari, plinovi u posudama pod tlakom, pesticidi, fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu, baterije i akumulatori, električna i elektronička oprema, jestiva ulja i masti, boje, tinte, ljepila i smole, otpadni tiskarski toneri, papir i karton, metalna ambalaža, staklena ambalaža, staklo, plastična ambalaža, plastika, odjeća, tekstil.

Usluga Poreč d.o.o.

Foto TZ Tar-Vabriga

MangiaTorre – street food festival u Tar donosi zanimljiv spoj gastronomije i glazbe

usluga poreč

USLUGA POREČ: Otvoren natječaj za radno mjesto rukovoditelja za “stalno”