in

KAŠTELIR: Proračun za 2021. na prvom čitanju, vijećnici imaju rok za dostavu amandmana

Sjedište Općine Kaštelir-Labinci i pošte/Foto Tanja Kocijančić

Na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća Kaštelir-Labinci na prvom čitanju bio je proračun za 2021. godinu u visini od gotovo 7,3 milijuna kuna. Vijećnicima je dan rok do 10. prosinca da dostave svoje amandmane na njega.

Spomenimo i najvažnije programe potreba koji su sastavni dio proračuna. Za predškolski odgoj predviđena su sredstva u iznosu od 1.265.000 kuna, potom za financiranje potreba programa školstva i naobrazbe osigurano je 220.000 kuna.

Na temelju Zakona o Vatrogastvu jedinice lokalne i područne samouprave obvezne su u svom proračunu osigurati sredstva za aktivnosti u provođenju mjera zaštite od požara. Za navedene namjene u proračunu u 2021. godini predviđena su sredstva u iznosu od 205.000 kuna.

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi za te namjene planirano je 168.900 kuna. Za financiranje javnih potreba u kulturi rezervirano je 20.000 kuna, a za javne potrebe u sportu 240.000 kuna, od kojih je za sufinanciranje sportskih klubova predviđeno 160.000 kuna.

Program građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom predviđa sredstva u visini od 835.000 kuna. Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini planirana su u iznosu od 1.350.000 kuna.

U Gradu Poreču i svim općinama Poreštine u tijeku je na vijećima donošenje Odluke o prihvaćanju Aneksa I. Sporazuma o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba „Centar za zaštitu od požara Poreč“. I kaštelirski vijećnici su usvojili tu odluku koja omogućuje određene izmjene tog sporazuma.

korona covid maske rukavice maska

Istra u subotu – 81 novozaraženi, jedna osoba preminula

Foto Grad Novigrad/Ilustracija

Na e-savjetovanju prijedlog izmjena Zakona o poljoprivrednom zemljištu