in

Novigrad ugostio Skupštinu Čakavskog sabora i predstavljanje 9. zbornika radova

Sudionici skupštine - Foto Grad Novigrad

U Novigradu, u ovdašnjem Centru za kulturu i manifestacije, održala se redovna Skupština Čakavskog sabora Žminj. Prema uzanci prije covida, redovne su se Skupštine održavale u mjestu aktivnih Katedri, tako je ove godine tradicija nastavljena i domaćin Skupštine bila je Katedra Čakavskog sabora za glazbu Novigrad-Cittanova.

Pozdravnu riječ u ime domaćina uputila je dr. sc. Ivana Paula Gortan-Carlin, a sastanak su vodili predsjednik dr. sc. Robert Matijašić, tajnik Josip Šiklić, prof. i Nada Galant kao zapisničarka.

Prije sastanka članice novigradske Katedre, Dajana Miloš (potpredsjednica) za sinthysizerom i solistica Reana Miloš, izvele su hrvatsku himnu i svečanu pjesmu IŽ Krasna zemljo, sopci s Krka, Ivan Kosić i Zlatko Jurković, odsvirali su Mantinjadu.

Nakon sastanka, održano je predstavljanje devetog zbornika radova „Iz istarske glazbene riznice“, naslovljen Mùzika: zvuk, logos, odgoj i obrazovanje, terapija koji je proizašao iz istoimenog 9. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa koji se održao 19. i 20. studenog 2021. online u Novigradu i Puli, u izdanju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, dok je suizdavač Katedra Čakavskog sabora za glazbu Novigrad-Cittanova.

Koncept ovog 9. zbornika se razlikuje od dosadašnjih, kada se obrađivao istarski skladatelj u širem smislu riječi ili primjerice balerina – istarska Giselle, a sva ostala istraživanja koja su obuhvaćala istarske glazbene teme pripala bi poglavlju „Iz istarske glazbene riznice“. U ovom se zborniku muzikološke teme stavljaju u kontekst „iz istarske glazbene riznice“ jer donose sadržaje koji se direktno tiču istarske glazbene povijesti.

Zbornik je bogat aktualnim, suvremenim radovima i podijeljen je u tri cjeline: Glazbena pedagogija, Interdisciplinarne teme i Muzikologija – Iz istarske glazbene riznice. Sastoji se od 421 stranice te sadrži 14 znanstvenih radova i 3 prikaza koji su opremljeni UDK brojevima i prilozima u vidu tabela, notnih primjera i ilustracija. Urednice Zbornika su izv. prof. dr. sc. Ivana Paula Gortan-Carlin, izv. prof. dr. sc. Kristina Riman i doc. dr. sc. Blaženka Bačlija Sušić.

U zborniku se nalaze članci iz Glazbene pedagogije: Dijana Drandić: Tradicijsko glazbovanje u kontekstu interkulturalnog odgoja djece predškolske dobi; Biljana Jeremić: Competencies of Students necessary to Adopt the Methodology of Teaching Music during Online Learning; Tamara Jurkić Sviben, Helena Galovac: Opseg dječjeg glasa u primarnom obrazovanju; Naira Jusufović, Darko Ratković: Zastupljenost muzičkih aktivnosti u radu sa djecom predškolskog uzrasta; Blaženka Bačlija Sušić, Lucija Sambol: Glazbene aktivnosti s djecom predškolske dobi u virtualnom okruženju iz perspektive održivog razvoja; Suzana Goldin, Aleksandra Smolić Batelić, Sabina Vidulin: Poticanje emocionalnoga razvoja djece predškolske dobi tematskim integriranim glazbenim aktivnostima; Merima Čaušević: Muzika kao kohezivni element u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju; Lidija Nikolić: Važnost samoučinkovitosti za stjecanje i razvoj kompetencija za podučavanje glazbe kod studenata učiteljskog studija; Jasna Šulentić Begić, Amir Begić: Glazbeni život Osijeka i okolice u 19. stoljeću: Kulturna baština u nastavi glazbene kulture i glazbene umjetnosti; Tomislav Košta, Danijela Puljić: Uključenost djece s teškoćom sluha u nastavu glazbene kulture; Sabina Petrović, Tina Pajdaš: Potraga za blagom Istre; Interdisciplinarne teme: Fulvio Šuran: Filozofija i glazba: povijesni pregled; Dajana Miloš, Ivana Paula Gortan-Carlin: Upotreba tradicijske glazbe u muzikoterapiji u radu s osobama starije životne dobi; Muzikologija – Iz istarske glazbene riznice: Lada Duraković: Zaboravljeno u vremenu: gostovanja slavnih violinista u Puli (1900. – 1950.); Aleksandra Golojka: Grof Stefano Rota – otkriće novog autora; Snježana Miklaušić-Ćeran: Ususret dvadesetom Dvigrad-festivalu; Alojzije Prosoli: Časopis Musica Sacra i »Dvigrad festival« : Što im je prethodilo?.

Izdavač, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli uključio se kao suorganizator u organizaciji skupa prije godinu dana, a i tiskanjem ovog zbornika, čime je projekt „Iz istarske glazbene riznice“, čiji su prilozi od samih početaka bili na znanstvenoj razini, dobio i sveučilišni značaj. Suradnja i umrežavanje tuzemnih i inozemnih učiteljskih fakulteta rezultiralo je velikim brojem autora radova. Tiskani radovi su objavljeni na regionalnim i manjinskim jezicima ili engleskom jeziku, ovisno o jeziku primljenog rada, u duhu istarske inter i multi kulturalnosti.

Značajno je i da je ovo prvi zbornik Iz istarske glazbene riznice koji je u e-izdanju, u otvorenom pristupu, a objavljen je u Dabru, digitalni akademski arhivi i repozitoriji s poveznicom: https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu%3A6983 i u Digitalnoj zbirci Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu s poveznicom: https://digitalna-nsk.eindigo.net/?pr=i&id=629833 , i što je za znanstvenike isto tako važno, referira se u bazi podataka Répertoire International de Littérature Musicale (RILM)

Nakon predstavljanja zbornika, okupljeni su posjetili novigradsku kriptu u crkvi sv. Pelagija i Muzej-Museo Lapidarij. Povijesni značaj ovih dviju zdanja predstavila je povjesničarka umjetnosti dr. sc. Jerica Ziherl. Župni zbor sv. Ivana Krstitelja iz Dajle pod vodstvom Ivane Paule Gortan-Carlin i orguljskom pratnjom Dajane Miloš predstavio se pjesmom Matka Brajše Rašana: „Oče naš“.

Pokrovitelj predstavljanja zbornika su Turistička zajednica Novigrad i Grad Novigrad.

Izvor Grad Novigrad

trgovina pexels

S polica povučeni dodaci prehrani zbog prisutnosti nedozvoljenih farmakoloških supstanci

Foto Vatrogasci Poreč - Požar na staroj školi u Vrsaru

VRSAR: Noćas gorjelo u staroj školi