in

U petak u Momjanu predavanje Lorelle Limoncin Toth o novim otkrićima, obnovi i povijesnom razvoju kaštela

Foto TZ Buje - Momjan

Predavanje 22/03/2024 u 18.30 sati – Kuća istarskih kaštela Momjan, Trg Sv. Martina
Lorella Limoncin Toth – Ministarstvo kulture i medija, Pročelnica Konzervatorskog odjela Istarske županije. Tema predavanja: „Momjanski kaštel: povijesno-arhitektonski razvoj, nova otkrića i obnova Svjedočanstva 25 godina kulturnih aktivnosti i obnove povijesnog i arhitektonskog naslijeđa Momjana“


Prošlo je već 25 godina od početka izrade projekta obnove Momjanskog dvorca, pokrenutog 1999. godine potpisivanjem sporazuma o suradnji između Grada Buja, Pučkog otvorenog učilišta Buje i Zavoda za graditeljsko naslijeđe Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu. Tijekom ovog dugog razdoblja, osim značajnih radova konstruktivne sanacije izvedenih u suradnji s Konzervatorskim odjelom u Puli, dvorac je postao mjesto susreta i kulturnog stvaralaštva međunarodnog značaja. Na predavanju će biti predstavljen kratak povijesni pregled razvoja dvorca; djelatnost Konzervatorskog odjela u Puli u obnovi istarskih fortifikacija; glavne prepreke koje su se pojavile tijekom radova na obnovi Momjanskog dvorca; kronološki pregled projektnih i restauratorskih aktivnosti provedenih u posljednjih 25 godina; kao i brojne umjetničke, kulturne, turističke, enološke i promocijske inicijative koje su direktno i indirektno ostvarene zahvaljujući pokrenutim povijesnim istraživanjima i etapnom obnovom arhitektonskog nasljeđa Momjana.
Predavanje će se održati na talijanskom jeziku.

Foto TZ Buje

ISTRA Likovni natječaj Oleum Olivarum u Krasici donosi pobjedniku 1.000 eura i 10 litara maslinovog ulja

Foto Zdravi grad Poreč

Danas, 21.3., u Poreču se obilježava Dan sindroma Down