in

VIŽINADA će dobiti prvu monografiju kao trajno sjećanje na ljude, kulturne spomenike, veze sa Serenissimom…

Neda Šainčić Pilato

Zajednica Talijana Vižinada priprema monografiju o svom mjestu na hrvatskom i talijanskom jeziku.

-Monografija će imati naziv «Visinada nel tempo/Vižinada kroz vrijeme». Zajednica Talijana namjerava ostaviti pismeni zapis o istraživanjima i studijama provedenim u arhivima Venecije, Pazina, Kopra i drugih, a čiji je predmet područje Vižinade, s posebnim osvrtom na njegove stanovnike, povijesne i kulturne korijene, njegove veze s nekadašnjom Republikom Serenissimom, kao i s arhitektonskim reljefima glavnog trga. Publikacija će  dotaknuti i razdoblje posljednjih dvadeset godina, od osnutka naše Općine i Zajednice Talijana. Projekt će imati visoku obrazovnu i didaktičku vrijednost, naglasila je predsjednica Zajednice Talijana Neda Šainčić Pilato koja je službeno i voditeljica ovog projekta.

Knjiga će imati oko 300 stranica, bit će tiskana u 500 primjeraka. Svi će tekstovi bit ina hrvatskom i talijanskom jeziku, navodi nam Šainčić Pilato. Dodaje da će monografija biti popraćena brojnim ilustracijama, reprodukcijama slika, fotografijama, crtežima i planovima, većim dijelom još uvijek neobjavljenima, što će ostati kao trajni zalog i povijesno sjećanje na teritorij Vižinade i njegove spomenike kulture.

-Ovaj bogati svezak za našu je Zajednicu Talijana značajan i važan projekt jer nemamo monografiju o Vižinadi. Jedino što imamo o našem mjestu je knjiga koju je 1921. izdao don Michele de Fachinetti, rođen u Vižinadi. Bio je pisac, publicist i političar.

Doznajemo da će monografiju financirati talijanska Regija Veneto, Općina Vižinada, Istarska županija i Talijanska unija. Projekt je počeo lani u ožujku a planira se dovršetak i promocija u kolovozu ove godine.

Prema riječima Šainčić Pilato, autori tekstova u monografiji su s Poreštine Marino Baldini, Denis Visintin, Gaetano Benčić i Elena Poropat Pustijanac, zatim David Di Pauli Paulovich iz Trsta, Mirjan Rimanić iz Pazina, te Nina Kudeš i Marijan Bradanović iz Rijeke.

Porečka knjižnica poziva: Naučite igrati bridž

Radionica “Petkom u pet”: Kako je Geppetto naučio Pinokija da više ne kopa nos