in

VIŽINADA dobila sredstva Ministarstva kulture za obnovu sakralnih dobara

Foto Općina Vižinada

Župna crkva Sv. Jeronima na glavnom trgu, i njezin nadaleko poznati zvonik, jedno su od najznačajnijih povijesnih blaga Vižinade. Izvorno crkva datira još iz srednjovjekovnog razdoblja, ali je nova i veća, onakva kakva je danas, sagrađena u razdoblju između 1836. i 1840. godine. Njezina je povijesno-kulturna vrijednost neprocjenjiva, pa je odlična vijest da je Općini Vižinada na natječaju programa zaštite na kulturnim dobrima, koje je raspisalo Ministarstvo kulture i medija, odobreno 16.300 kuna za obnovu misnice iz 18. stoljeća u Župnoj crkvi Sv. Jeronima te 21.000 kuna za obnovu i resaturaciju slike “Prikazanje u hramu” koja se također nalazi u istoj crkvi, a naslikao ju je mletački slikar u periodu između 1634. i 1639. godine. Ova sredstva Općina je dobila u okviru onog dijela programa koji se odnosi na zaštitu pokretnih kulturnih dobara.

Što se tiče nepokretnih kulturnih dobara, Ministarstvo je prepoznalo značaj i važnost Crkve Sv. Barnabe u Vižinadi, izvorno romaničke građevine iz ranog srednjeg vijeka čiji su unutarnji zidovi oslikani freskama s temom Kristova života, od rođenja do uskrsnuća. Za zaštitu i obnovu ovog iznimnog kulturnog dobra Ministarstvo je na natječaju Općini dodijelilo 100.000 kuna. Već ranije je talijanska regija Veneto za istu svrhu Općini Vižinada odobrila 18.000 eura, pa je predviđeno da radovi na obnovi crkve Sv. Barnabe započnu u rujnu ove godine. Obuhvatit će sanaciju pukotina, izradu fasade te zamjenu vanjske stolarije na crkvi.

Jednako tako, već spomenute vrijedne freske će se kroz ovaj projekt zaštititi od atmosferskih utjecaja, i općenito možemo reći da je cilj radova zaštita crkve od propadanja. Želja nam je da ovo neprocjenjivo kulturno dobro više približimo ljudima, pa je plan da se nakon obnove u crkvi organiziraju različiti kulturno-umjetnički programi ili predavanja, kako bismo ovaj spomenik kulture što više popularizirali i valorizirali, uz intenzivniju prezentaciju čuvenih fresaka.

Također moramo napomenuti da je ranije ove godine Ministarstvo odobrilo i 12.000 kn za izradu monografije Carlotte Grisi, čiji će autor biti Elena Poropat Pustijanac. Zahvaljujemo Ministarstvu na odobrenim potporama kojima se doprinosu očuvanju kulturne baštine na području općine Vižinada, priopćila je Općina Vižinada.

SV. LOVREČ: KAF poziva na na fotonatječaj “PhotoCity 2022.”

Nove teretane na otvorenom u Ladrovićima, Kukcima, St. Portun i Musaležu