in

VRSAR za kulturu izdvaja 1,6 milijuna kuna – Najveća investicija gradnja novog objekta u Parku skulptura Dušana Džamonje

Park skulptura Dušana Džamonje - Foto TZ Vrsar

Proračun Općine Vrsar za ovu godinu usvojen je u visini od gotovo 42,2 milijuna kuna. Od toga blizu 1,6 milijuna kuna osigurano je za program javnih potreba u kulturi koji će se ostvariti sufinanciranjem Parka skulptura Dušana Džamonje, Međunarodne studentske kiparske škole Montraker, zatim rada ustanova, udruga i stručnjaka u kulturi, potom sufinanciranjem zaštite i promocije kulturne baštine, te programa zaštite kulturne baštine.

Dio sredstava namijenjen je revitalizaciji kompleksa Sv. Mihovila u Kloštru, zatim za istraživanje arheoloških lokaliteta Monte Ricco, Mukaba i Gradina i arheološkog lokaliteta na obali u Vrsaru, potom za projekt izgradnje objekta u Parku skulptura, sufinanciranje rada Zavičajnog muzeja Poreštine, te za manifestaciju Gradske knjižnice Poreč – festival pročitanih knjiga BOOKtiga.

Najviše, 650 tisuća kuna, planirano je za izgradnju objekta sa sanitarnim čvorom, caffe barom i info punktom unutar Parka skulptura Dušana Džamonje, na parceli u vlasništvu Općine.

Iznos od 249 tisuća rezerviran je za revitalizaciju kompleksa Sv. Mihovila u Kloštru. Naime, nakon restauracije fresaka u crkvama Sv. Mihovila i Sv. Marije, dovršetka obnove obiju crkava, sanacije unutrašnjeg dvorišta Samostana i krušne peći, izrade Konzervatorske podloge i Idejnog projekta planira se izrada glavnog projekta za obnovu cjelokupnog samostana.

Za sufinanciranje Međunarodne studentske kiparske škole Montraker planira se tekuća pomoć Pučkom otvorenom učilištu Poreč u iznosu od 180 tisuća kuna.

Sveučilištu Juraj Dobrila u Puli ide 150 tisuća kuna za sufinanciranje istraživanja na arheološkim lokalitetima Monte Ricco, Mukaba i Gradina. Naime, u organizaciji Sveučilišta Jurja Dobrile, Centra za interdisciplinarna arheološka istraživanja krajolika izvršena je izmjera područja cijele Općine metodom daljinskog skeniranja terena iz zraka – LIDAR (Light Detecting and Ranging). Takvo rekognisciranje terena na cijelom području Općine uključujući područje cijelog Limskog zaljeva omogućilo je detekciju mogućih građevnih struktura u prirodnom reljefu. Time će se dobiti sveobuhvatna baza podataka o arheološkim i povijesnim lokalitetima, a podaci će se moći koristiti i u prostorno-planske svrhe. Ta moderna priprema i podrška sadašnjim i budućim arheološkim istraživanjima bila je pretpostavka provedbe projekta ArchaeoCulTour u protekle tri i pol godine (2018.-2021.) kojega su partnerski sufinancirali Hrvatske zaklada za znanost, Općina Vrsar, Turistička zajednica općine Vrsar i Maistra d.d. Rovinj. U sklopu projekta istraživana su, između ostaloga, arheološka nalazišta Monte Ricco i Mukaba. S obzirom na važnost lokaliteta i potencijal za turističku valorizaciju i prezentaciju, planira se nastavak istraživanja na tim lokalitetima, uključujući i sondiranje arheološkog lokaliteta u selu Gradina, u 2022. godini.

skuša riba konzerva ilustracija pixabay

S polica povučena konzerva skuše zbog pojave kristala

morana herak instruktorica pilatesa

MORANA HERAK, trenerica, studentica i majka: Preveliki je broj samoprozvanih YouTube trenera koji riskiraju zdravlje ljudi