in

MARČANA – Općina dijeli potpore svojim poduzetnicima

Marčana

U svrhu poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Općina Marčana za 2020. godinu daje potpore za sufinanciranje nabavke opreme i inventara te ulaganja u standarde kvalitete u ukupnoj visini od 40.000 kuna, potom za  sufinanciranje nastupa poduzetnika na sajmovima, izložbama te izradu promotivnih materijala u ukupnoj visini od 10.000 kuna, te za subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite u ukupnoj visini od 10.000 kuna.

Isti poduzetnik može po istoj mjeri ostvariti potporu samo jedanput tijekom ove godine, a prihvatljivi troškovi su oni za koje su računi izdani u 2020. godini, odnosno obveze koje su nastale ili će nastati u 2020. godini. Pravo na potpore ne mogu ostvariti pravne osobe u vlasništvu Općine Marčana, kao ni poduzetnici u stečaju, likvidaciji ili postupku predstečajne nagodbe.

Javni poziv otvoren je do utroška sredstava planiranih u proračunu Općine Marčana za tu namjenu u 2020. godini, a najkasnije do 11. prosinca.

Potpora za sufinanciranje nabavke opreme i inventara te ulaganja u standarde kvalitete može se koristiti za nabavu strojeva, alata, opreme, uključivši i računalne programe; certificiranje sustava, proizvoda; troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, ISO, HACCP i drugih znakova izvornosti i zemljopisnog porijekla.

Druga potpora daje se za nastup poduzetnika na sajmovima, izložbama, odnosno za troškove zakupa izložbenog prostora, uređenje, opremanje i pripremanje štanda, troškove prijevoza, transportne troškove izložaka, kotizacije, uvrštavanje u sajamski katalog, troškove promotivnih materijala; izradu promotivnih materijala poduzetnika, odnosno za dizajn i izradu mrežnih stranica.

Potom, treća potpora, sufinanciranje kredita, odnosi se kamate poduzetničkih kredita, odnosno kredita za koje je zaključen ugovor o kreditiranju za razvoj djelatnosti, opremanje za strojeve u poduzetništvu i sve druge aktivnosti koje se mogu smatrati poduzetničkim i gospodarskim.

Pristigle zahtjeve pregledat će općinsko povjerenstvo. Sredstva potpore uplaćuju se na račun korisnika u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o dodjeli potpora i subvencije.

Sve informacije mogu se dobiti u Općini i na web stranici www.marcana.hr . Ostale informacije mogu se zatražiti na broj telefona 052/571-058, ili na adresu elektroničke pošte jakov.benazic@marcana.hr.

Zahtjev za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se Povjerenstvu za potpore poduzetništva na adresu Općina Marčana Marčana 158 s naznakom: „za javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Općine Marčana u 2020. godini“ – ne otvaraj ili se predaje osobno u pisarnicu Općine Marčana.

U Novigradu izložba “Krila povijesti. Zračne bitke nad Istrom 1941.-1945. Bujština – ljudske sudbine”

Prekinut promet na Istarskom ipsilonu kod Baderne i u Sv. Lovreču