in

MARČANA: U tijeku obnova vodovodne mreže u Krničkom portu

U tijeku je rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Luka Krnica (Krnički Porat) koja će doprinijeti povećanju kapaciteta i kvaliteti vodoopskrbe lokalnog stanovništva. Vrijednost investicije je nešto više od 4,7 milijuna kuna s PDV-om za izvođenje radova i još 155 tisuća kuna bez PDV-a za stručni nadzor građenja i usluge koordinatora zaštite na radu. Planirano je da svi radovi budu završeni do početka sezone 2021., saznajemo od načelnika Općine Marčana Predraga Pliška.

-Ovim će se zahvatom postojeća potkapacitirana vodovodna mreža zamijeniti i pružit će se daljnji uvjeti za razvoj naselja, kao i za protupožarnu zaštitu, što je također jako bitan argument opravdanosti zahvata, navodi načelnik.

Dodaje da je projektom predviđena rekonstrukcija ukupno 2.770 metara novog cjevovoda izvedenog iz nodularnog lijeva DN100, izvedba novog okna s kontrolnim vodomjerom, uklanjanje dvije postojeće prekidne komore te izvedba dvije nove redukcijske stanice. Predviđena je i sanacija postojeće vodospreme te rekonstrukcija svih postojećih kućnih priključaka u zoni zahvata (23 vodomjerna okna). Postojeći sustav je izgrađen prije 30-tak godina, dotrajao je i poddimenzioniran, s obzirom na važeću prostorno-plansku dokumentaciju i protupožarne propise.

Radovi se izvode na temelju pravovaljane građevinske dozvole od 31. listopada 2017. i u skladu s glavnim projektom koji je izradila tvrtka Via-ing, odnosno glavni projektant Predrag Mihovilović.

-Isto tako, projektom je predviđeno ublažavanje zadnjeg zavoja (na kraju zahvata u samom naselju) te vraćanje jednog kolničkog traka u cijeloj duljini u prvobitno stanje (za rekonstrukciju drugog kolničkog traka nalazimo se u pregovorima oko financiranja  – što bi u konačnici bila rekonstrukcija kompletne ceste u punoj širini i duljini), pojasnio je Pliško.

Načelnik je istaknuo da je projekt prijavljen u preko EU fondova i očekuje se  javna potpora u cijelom iznosu. Konkretno radi se o podmjeri 7.2. “Ulaganje u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije”, tip operacije 7.2.1. “Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Općina Marčana je inicijator i aktivni sudionik u realizaciji projekta, zaključio je načelnik Pliško.

Black Friday vikend pred vratima: Ovo su najčešći oblici prevare

VRSAR/DVIGRAD: Istra Inspirit predstavljen na Međunarodnom kongresu povijesnih gradova