in

MARČANA usvojila novi proračun – U 4 godine iz EU i drugih fondova općina dobila više od 70 milijuna kuna

Marčana

Vijećnici Općine Marčana usvojili su novi proračun za 2021. u ukupnom iznosu od 32,8 milijuna kuna.
U ovom proračunu planirano je iskoristiti neiskorištenih 500 tisuća kuna odobrenog kredita (od ukupno 7,9 milijuna kuna), kao i 551 tisuću kuna potpore iz EU fondova iz prvog dijela predujma za plaćanje obveza vezanih za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića u Marčani, koje će nastati početkom 2021. godine. Planiran je i povrat dijela toga
zaduženja u iznosu od 3,6 milijuna kuna iz konačne doznake potpore iz EU fondova, uz što bi se vratilo i preko 500 tisuća kuna redovnom otplatom iz proračunskih sredstava.

U 2020. prvi je put planirana i u fazi dodjele su sredstva za srednje i male poduzetnike kako bi lakše prebrodili korona-krizu. Isto je predviđeno i za 2021. u povećanom iznosu od 100.000 kuna. Prvi put za 2021. planirana su sredstva za mlade obitelji po programu sufinanciranja kamate kredita namijenjenog kupnji prve nekretnine na
području Općine Marčana u ukupnom iznosu od 60.000 kuna.
Nadalje, očekuje se da će projekt izgradnje dječjeg vrtića biti dodatno potpomognut iz EU sredstava putem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije s milijun kuna, a projekt izgradnje reciklažnog dvorišta u Marčani s oko 300 tisuća kuna.
Negativni utjecaj epidemije izazvane bolesti COVID – 19 na gospodarstvo odrazit će se i na ostvarenje proračunskih prihoda, u prvom redu poreza na dohodak i prireza, te pojedinih lokalnih poreza (porez na potrošnju), te najznačajnijih neporeznih prihoda kao što su komunalni doprinos i komunalna naknada, kao i niza drugih prihoda
(boravišna pristojba, koncesije na pomorskom dobru i dr.). Pozitivno je što se u posljednje vrijeme bilježi rast prometa nekretnina, a time i ostvarenja poreza na promet nekretnina, kao i mogućnosti realizacije financiranja projekata iz EU sredstava, što donekle kompenzira negativne financijske efekte koronakrize.
Početkom 2021. godine financijski se završava projekt izgradnje dječjeg vrtića u Marčani (u naravi je on završen, a radi se na otklanjanju nedostataka i ugradnji opreme, što bi trebalo biti gotovo do kraja 2020. godine, dok će se dio opreme i sitnog inventara nabaviti početkom 2021. godine) te rekonstrukcija državne ceste kroz Loboriku s nogostupom, oborinskom odvodnjom i novom javnom rasvjetom, dva najznačajnija projekta koja su obilježila 2020. godinu.

U tijeku je postupak javne nabave za izgradnju reciklažnog dvorišta u Marčani te se očekuje i početak javne nabave za proširenje groblja u Loboriki, koji bi trebali biti financijski najznačajniji infrastrukturni projekti u 2021. godini koji se financiraju putem općinskog proračuna.
U 2021. godini će se na području Općine Marčana realizirati i nekoliko projekata od značaja za građane, u čijoj je pripremi sudjelovala i Općina Marčana, a radi se o izgradnji kanalizacije naselja Marčana te izgradnji pročistača i stavljanje u funkciju sustava javne odvodnje naselja Loborika, kao i o dovršenju izgradnje vodovodne mreže Krnica – Krnički porat s rekonstrukcijom dijela pristupne ceste.
Dio napora i sredstava bit će usmjeren na pripremu budućih infrastrukturnih projekata, među kojima iz općinske uprave ističu pripremu projekta nove dovodne vodovodne mreže za Rakalj iz pravca Krnice, te izgradnju nogostupa u dijelu naselja Krnica (od place prema sadašnjem nogometnom igralištu).

U objašnjavanju proračuna za 2021. načelnik Predrag Pliško osvrnuo se na napore općinske uprave da se privuku vanjske investicije na području Marčane. Naime, načelnik je istaknuo da je od 2017. dosad ugovoreno i izgrađeno ili je započeta gradnja više od 70 milijuna kuna vanjskih izvora financiranja (najviše iz EU fondova ili drugih subjekata – IVS – Istarski vodozaštitni sustav, Hrvatske ceste, Vodovod Pula), kao što je izgradnja dječjeg vrtića, reciklažnog dvorišta, rekonstrukcija vodovodne mreže Krnica- Krnički Porat i Loborika, rekonstrukcija državne ceste D66 kroz Loboriku, izgradnja kanalizacije u Loboriki i Marčani…

UMAG: U srijedu za djecu pogođenu potresom skuplja se pomoć u udruzi Pružam ti ruku

VRSARANI voze kamp prikolice unesrećenima u Baniji, evo gdje se prikuplja pomoć za stradale