in

Mijenjaju se UPU-i Funtane, Valkanele i Zelene lagune

Foto: Općina Funtana

Općinsko vijeće Općine Funtana je na zadnjoj sjednici donijelo odluku o izmjenama i dopunama dva urbanistička plana uređenja – naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i sportsko-rekreacijske namjene R6, te građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene Zelena laguna.

Načelnik Mladen Grgeta rekao je da se ne radi o velikim izmjenama, već je namjera strože definirati način i uvjete gradnje krovišta i ostalog, zatim maksimalne visine izgrađenosti zgrada i slično, kao i uskladiti planove sa zakonom. Nakon donošenja ovih odluka slijedit će javne rasprave u kojima će građani moći dati svoje primjedbe ili nadopune, a završnu riječ na kraju će imati Općinsko vijeće.

Detaljne obavijesti o tijeku postupka izrade svih ovih izmjena UPU-a mogu se dobiti na adresi Općine Funtana – Fontane, Bernarda Borisia 2, 52452 Funtana, na telefon 052 445 442 u uredovno vrijeme za stranke ili putem mrežne stranice www.funtana.hr.

POREČ: U subotu igraju NK Jadran Poreč i NK Nehaj

Labinska Srednja škola Mate Blažine prelazi na online nastavu