in

Mjerenje kakvoće mora: Na 20 plaža diljem Istre situacija nije bš najbolja

Foto Tanja Kocijančić - Ilustracija

Prema kalendaru uzorkovanja, Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je proveo VI. uzorkovanje mora u ovoj godini od 1. do 7. kolovoza 2023. godine. Ukupno je uzorkovano more na 217 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove.

Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od 25,0 ºC do 28,0 ºC, dok se temperatura zraka kretala od 20 ºC do 30 ºC.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 197 mjernih točaka odnosno u 90,8 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na 15 mjernih točaka (Červar, Poreč, Červar – Porat; Materada, Poreč, Rt Sv. Martin – Prema uvali Sv. Martin; Špadići, Poreč, Hotel Materada – Sjeverni dio; Špadići, Poreč, Hotel Materada – Južni dio; Špadići, Poreč, Špadići – Uvala Srgulje (sredina); Borik, Poreč, Hotel Pical – Bungalovi; Sv. Nikola O., Poreč, Otok Sv. Nikola – Istok; Poreč, Poreč, Rt Bara – Plaža; Brulo, Poreč, Uvala Brulo – Plaža; Crveni otok, Rovinj, Crveni otok – Prema rtu Kurent; Ulika, Poreč, AC Ulika – Uvala Bušuja; Ulika, Poreč, AC Ulika – Rt Frnaže; Špadići, Poreč, Špadići – Uvala Srgulje (sjeverni dio); Špadići, Poreč, Špadići – Uvala Srgulje (južni dio); Plomin, Kršan, Plominski zaljev – Dražine zapad), odnosno u 6,9% uzoraka zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje,

te na 5 mjernih točaka (Poreč, Poreč, Peškera – Lijeva strana uvale; Poreč, Poreč, Hotel Riviera – Ispod hotela; Banjole, Medulin, Banjole – Centener šumica; Crveni otok, Rovinj, Crveni otok – Uvala istočno od nasipa; Vrsar, Vrsar, AC Orsera – Plaža Vala), odnosno u 2,3% uzoraka zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje.

Rezultati ukazuju na očekivanu, smanjenu kakvoću na pojedinim lokacijama zbog obilnih kiša i vjetrova tj. nevrijemena (dotok vode s kopna i miješanje/podizanje morskog sedimenta) u ovom razdoblju uzorkovanja.

Sukladno odredbi članka 5. Uredbe, u uzorcima mora određuju se crijevni enterokoki i Escherichia coli, kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje.

More za kupanje se, temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja za pojedinačno uzorkovanje, razvrstava kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na kartografskom prikazu plavom bojom, dobro obilježeno na kartografskom prikazu zelenom bojom i zadovoljavajuće žutom bojom. 

Na temelju rezultata mikrobioloških pokazatelja određuje se pojedinačna, godišnja i konačna ocjena mora za kupanje koje se objavljuju na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, koju razvija i održava Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita. Aplikacija je dostupna putem sljedeće poveznice: https://vrtlac.izor.hr/ords/kakvoca/kakvoca_mm?p_god=2023&p_jezik=, navodi se u priopćenju Istarske županije koje potpisuje voditelj odsjeka Bruno Kostelić, dipl. ing.biol.

Ilustracija - Foto Policijska uprava istarska

U Červar-Portu kod Poreča gliserom naletio na ronioca

Dječji ljetni kamp Poreč i ove godine osigurao odličan program. Mnogo pomogli i sponzori