in

Mjerenje kakvoće mora u Istri: Na pet plaža nije baš najbolje za kupanje

Foto Ida za Pixabay - Ilustracija

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 25. do 29. rujna 2023. godine, proveo X., ujedno i posljednje, ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 217 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove. 

Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od 21,4 ºC do 26 ºC, dok se temperatura zraka kretala od 16 ºC do 28 ºC.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 212 mjernih točaka odnosno u 97,7 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, dok je na preostalih 5 mjernih točaka (Umag, Moela; Rovinj, Punta Corrente – Rt Kurent; Rovinj, Škaraba – Uvala Velika Škaraba; Rovinj, Crveni otok – Zapadna strana otoka i Umag, Moela – Gradska plaža ), odnosno u 2,3 % uzorka zabilježena dobra kakvoća mora za kupanje.

Sukladno odredbi članka 5. Uredbe, u uzorcima mora određuju se crijevni enterokoki i Escherichia coli, kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje.

More za kupanje se, temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja za pojedinačno uzorkovanje, razvrstava kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na kartografskom prikazu plavom bojom, dobro obilježeno na kartografskom prikazu zelenom bojom i zadovoljavajuće žutom bojom. 

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, te su dostupni OVDJE, piše u priopćenju kojeg potpisuje voditelj odsjeka Bruno Kostelić, dipl. ing.biol.

voda pixabay špina ilustracija

Bez vode 4.10. Antonci, te dio Poreča i Funtane

Marko Ferenac s ministricom Brnjac

Vižinadi država daje novac za rekonstrukciju igrališta Fabrika