in

Müller povlači proizvod, zbog stranog tijela predstavlja ozbiljan rizik za djecu

Detalji o opozivu dostupni su na web stranicama subjekta u poslovanju s hranom https://www.mueller.hr/aktualno/povlacenje-proizvoda/ .

Strano tijelo (dijelovi peteljki jabuke) u hrani za djecu

Milupa Kinder-Porridge 400g, EAN: 4056631002957, najbolje upotrijebiti do: 20.10.2021.; 01.12.2021.; 16.01.2022.

Milupa Müsli Früchte 400g, EAN: 4008976120117 ili 400897612008, najbolje upotrijebiti do: 28.12.2021.
Milupa Bircher Müsli 400g, EAN: 4008976120100, najbolje upotrijebiti do: 26.10.2021.; 19.12.2021.; 18.01.2022. sadrži strano tijelo – dijelove peteljki jabuke.

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Detalji o opozivu dostupni su na web stranicama subjekta u poslovanju s hranom https://www.mueller.hr/aktualno/povlacenje-proizvoda/

Referenca: 2021.002HR

Datum slučaja: 20.01.2021

Zadnja izmjena: 20.01.2021

Kategorija proizvoda: dijetalna hrana, dodaci prehrani, hrana obogaćena nutrijentima

Rizik: ozbiljan

Tip obavijesti: Hitna obavijest

Radnja izvršena: opoziv/povlačenje od potrošača

Status distribucije: distribucija ograničena na zemlju koja radi prijavu

Proizvod: Dječja hrana – Milupa Kinder-Porridge, Milupa Müsli Früchte, Milupa Bircher Müsli

Proizvođač: Milupa Nutricia GmbH, Frankfurt am Main, Njemačka

GTIN: 4056631002957, 4008976120117 ili 400897612008, 4008976120100

Stavlja na tržište: Müller trgovina Zagreb d.o.o., Betinska 1, Zagreb

Objavljeno u RASFF potrošačkom portalu: nije objavljeno do sad

Objavljeno na stranicama HAPIH-a: objavljeno

Zemlja prijave: Hrvatska

Porijeklo: Njemačka

Distribuirano: Hrvatska

Bez vode 21. siječnja dio Velog Maja

Najava prometne akcije kontrole brzine kretanja u cijeloj Istri