in

Najava prometne akcije u cilju zaštite pješaka

Na području Pule sutra će se provesti akcija kojom će se kontrolirati poštuju li vozači svoje obveze prema pješacima te poštuju li pješaci prometne propise

Postaja prometne policije Pula nastavlja s provođenjem akcija u cilju zaštite najugroženijih skupina sudionika u prometu pa će tako u utorak, 15. prosinca od 9 do 14 sati, provesti prometnu akciju ”Poštivanje obveza vozača prema pješacima i kontrola poštivanja prometnih propisa od strane pješaka”.

Osim smanjenja broja prometnih nesreća i posljedica u kojima sudjeluju pješaci, cilj ove akcije je ukazati pješacima na pravilno sudjelovanju u prometu, a vozačima na obvezu poštivanja prednosti prolaska pješaka na obilježenim pješačkim prijelazima. Napominjemo kako policijski službenici prometne policije učestalo upozoravaju na pješake kao jednu od najugroženijih skupina sudionika u prometu, posebice kada se radi o djeci i pješacima starije životne dobi.

U prvih jedanaest mjeseci 2020. godine policijski službenici utvrdili su 327 prekršaja neustupanja prednosti pješaku, što je 20% manje u odnosu na usporedno razdoblje 2019. godine, kada je utvrđeno 410 prekršaja. Također su utvrdili 100 prekršaja pješaka u prometu, što je 58% manje u odnosu na usporedno razdoblje 2019. godine, kada su utvrđena 242 prekršaja pješaka u prometu. U istom razdoblju zabilježeno je 11 prometnih nesreća obaranja pješaka, što je 61% manje u odnosu na usporedno razdoblje 2019. godine, kada je zabilježeno 28 prometnih nesreća obaranja pješaka. U prometnim nesrećama ove godine jedan pješak je smrtno stradao, jedan je teže ozlijeđen, a devet pješaka je smrtno stradalo.

Kako bi se povećala sigurnost pješaka, kao jedne od najugroženijih skupina sudionika u prometu, Postaja prometne policije Pula-Pola apelira na vozače da povećaju oprez i uvažavaju pješake u prometu:

  • Usporite vozila kada se približavate pješačkom prijelazu zbog propuštanja pješaka koji prelaze kolnik!
  • Zaustavite vozilo ispred pješačkog prijelaza kada su pješaci djeca, stare i iznemogle osobe, slijepe osobe ili druge osobe s invaliditetom i kad tek stupaju na pješački prijelaz!
  • Ne parkirajte vozilo na nogostupu, u raskrižju i na pješakom prijelazu! 

Ujedno podsjećamo pješake da i za njih vrijede određeni prometni propisi, kojih se trebaju pridržavati kako bi povećali svoju, ali i sigurnost ostalih sudionika u prometu:

  • Koristite nogostup ili drugu površinu za kretanje pješaka, a u slučajevima kada nema nogostupa, hodajte što bliže rubu kolnika!
  • Ako se krećete u skupini, hodajte jedan iza drugoga!
  • Ako se krećete kolnikom  izvan naselja, hodajte uz lijevi rub kolnika u smjeru kretanja, a noću i danju u slučajevima smanjene vidljivosti, budite osvijetljeni ili označeni reflektirajućim materijalom!
  • Pješački prijelaz koristite uvijek kad nije udaljen od vas više od 50 metara u naselju ili više od 100 metara izvan naselja!
  • Kada na cesti nema pješačkog prijelaza, prijeđite kolnik najkraćim putem, i to tako da ne ometate promet vozila!

Bez vode 15. prosinca dijelovi Vižinade i Poreča

U Poreč stiže rukometna reprezentacija na pripreme uoči Svjetskog prvenstva