in

Novigrad će uskoro dobiti suvremeno reciklažno dvorište

Pri samome su kraju izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Salvele, namijenjenog prikupljanju i sortiranju otpada koji nije komunalni, sukladno Zakonu o otpadu, objavio je Grad Novigrad. Radovi su započeli u rujnu, nakon što su natječajem povjereni tvrtki Graditelj svratišta iz Zagreba, dok je nadzor proveo Istra inženjering. 

Ukupna vrijednost investicije je 2,28 milijuna kuna, od čega se 85 posto ili 1,94 milijuna kuna financira iz sredstava EU fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF), a u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020, dok s 15 posto, odnosno s oko 343.000 kuna u investiciji sudjeluje Grad Novigrad.

Da podsjetimo, samim radovima prethodila je izrada glavnog projekt s troškovnikom, od nadležnih državnih institucija dozvoljeno je pravo građenja na zemljištu koje pripada RH, te je ishodovana građevinska dozvola, nakon čega je projekt prijavljen na natječaj, na kojem su početkom 2018. godine i odobrena EU sredstva. Provedena je potom javna nabava za izvođača radova, te sami radovi na izgradnji dvorišta. Ono što slijedi je još provedba edukacijsko-informativne kampanje za građane. 

Riječ je o projektu iznimno važnom za kontinuitet ekološki održivog razvoja i zaštitu okoliša na području Novigrada, kao i za podizanje komunalnog standarda. Značajno će se ovime doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, kao i posebnih kategorija otpada.

Ovim se projektom doprinosi i ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017-2022. kao i usvojenog Plana gospodarenja otpadom Grada Novigrada–Cittanova 2017-2020. 

Nakon dovršetka svih radova, te puštanja u pogon, upravljanje reciklažnim dvorištem preuzet će komunalno poduzeće 6 maj.

Dvorište će građanima tada biti dostupno od ponedjeljka do petka u radnom vremenu od 10 do 17 sati, te subotom od 10 do 14 sati. 

Božićna poruka biskupa Porečkog i Pulskog monsinjora Dražena Kutleše

Božićni dar: Cijene goriva opet su pale