in

NOVIGRAD: Izbori za mjesne odbore 26. svibnja

Novigrad

Gradsko vijeće Novigrada usvojilo je odluku o izboru članova vijeća mjesnih odbora, koji bi se trebali održati 26. svibnja, na isti dan kada i izbori za EU parlament.

Kako je objavio Grad Novigrad, time se žele građane dodatno motivirati da izađu na glasanje za mjesne odbore, a time bi se – uz veću izlaznost – dobili i mjerodavniji rezultati izbora.

Sukladno gradskom Statutu birat će se vijeća za četiri MO-a: Novigrad 1, za dio starogradske jezgre, do križanja s državnom cestom DC 75, zatim Novigrad 2, za drugi dio naselja Novigrad  (Karpinjan, Šaini, Vidal i Marketi), Dajla, za naselja Dajla i Mareda, te Bužinija, za naselja Bužinija i Antenal.

Prema broju birača najmanji je MO Dajla, dok ostala tri mjesna odbora imaju podjednak broj glasača, od 1.000 do 1.200.

Izbore raspisuje Gradsko vijeće, a članovi vijeća mjesnih odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom, pri čemu svaki MO ima po sedam članova. Izbori se održavaju svake četiri godine.

Izborne kandidature mogu istaknuti političke stranke i grupe birača, uz prikupljenih 30 potpisa birača.

Rok za kandidiranje je 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.

Za člana vijeća MO-a može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području MO-a čije se vijeće bira.

Član vijeća ne može istovremeno biti gradonačelnik, ni njegov zamjenik, te član uprave trgovačkog društva u većinskom vlasništvu Grada, kao ni ravnatelj ustanove kojoj je Grad osnivač. Osobe na tim funkcijama mogu biti kandidati na listama, ali zbog nespojive dužnosti, ukoliko budu izabrani, moraju dati ostavku.

Nakon što ova odluka stupi na snagu, Gradsko vijeće donijet će odluku o raspisivanju izbora. 

INSPEKCIJE NA TERENU: U tijeku pojačani nazdor fiskalizacije – evo koje su djelatnosti na udaru

NOVIGRAD: Danas podjela besplatnih sadnica cvijeća