in

NOVIGRAD: Kreće podjela spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u kućanstvima

U sklopu projekta Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti “Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada“ nabavljeni su spremnici za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona te otpadne plastike, kojima se osigurava pomoć jedinicama lokalne samouprave da provedu svoje zakonske obveze odnosno osiguraju provedbu ciljeva i zadaća iz usvojenih planova gospodarenja otpadom.

Grad Novigrad objavio je termine preuzimanja spremnika za papir (120 L) i plastiku (120 L ili 240 L) za obiteljske kuće: od 23. srpnja do 30. srpnja 2021., svakim danom od 11 do 18 sati pri reciklažnom dvorištu u Salveli.

Napominju da će se prilikom preuzimanja popuniti Izjava o preuzimanju spremnika, budući da su oni u vlasništvu Grada Novigrada, a bit će stavljeni na raspolaganje građanima. Građani sa sobom trebaju ponijeti osobnu iskaznicu ili drugi važeći dokument.

Iz komunalnog poduzeća 6. maj napominju kako sve dok traje podjela selektivnih kanti i dok su na terenu eko otoci, prikupljanje selektivnog otpada ide samo preko eko otoka. Po odrađenoj podjeli individualnih selektivnih kanti započet će se s uklanjanjem eko otoka i prikupljanjem otpada iz individualni selektivnih kanti koje su zadužili vlasnici obiteljskih kuća, o čemu će korisnici biti pravovremeno obaviješteni.

Obveza je svakog kućanstva razvrstavati otpad, no ono što valja napomenuti je da će u narednom periodu, nakon preuzimanja i podjele spomenutih spremnika, doći do otklanjanja zelenih otoka, stoga se nerazvrstavanjem otpada povećava količina otpada u zelenim kantama pa time i cijena odvoza. Dakle, cilj je odvajanje otpada na mjestu nastanka kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada.

Ukupna procijenjena vrijednost projekta je 370.631.802,09 kn; iznos koji sufinancira EU 315.037.031,77 kn.

Plakat poziva dostupan je OVDJE.

VIŽINADA: Općina i Zajednica Talijana sufinanciraju kupnju školskog pribora

pexels bolnica korona covid

Istra – Dobri podaci stožera za petak