in

NOVIGRAD na natječaju dijeli nepovratnih 100.000 kn za razvoj poduzetništva

Na temelju Programa poticanja razvoja poduzetništva Grada Novigrada objavljen je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih sredstava za poticanje poduzetništva za 2022. godinu.

Poduzetnici, pravne i fizičke osobe mogu ostvariti nepovratna sredstva kroz sljedeće mjere:
1. Potpore novoosnovanim poduzetnicima početnicima i to za: izradu poslovnih planova/investicijskih programa, nabavu informatičke opreme, ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje poduzetničke aktivnosti, nabavu opreme za djelatnost poduzetničke aktivnosti, maksimalno do iznosa od 5.000 kuna;
2. Potpore za sufinanciranje pripreme i kandidiranje EU projekata do 50% troška pripreme i kandidiranja projektnog prijedloga, a maksimalno do iznosa od 10.000 kuna;
3. Potpore za subvencioniranje dijela troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita i za usavršavanja u zanimanju do 50% troškova polaganja ispita odnosno usavršavanja, a maksimalno do iznosa od 2.000 kuna;
4. Potpore za subvencioniranje dijela troškova prekvalifikacije i doškolovanja nezaposlenih osoba do 50% troškova školarine, a maksimalno do iznosa od 2.000 kuna.

Zahtjev se može predati poštom ili neposredno u pisarnicu Grada Novigrad-Cittanova, Veliki trg 1, 52466 Novigrad, s naznakom „Upravnom odjelu za proračun i gospodarstvo – Zahtjev za dodjelu nepovratnih sredstava 2022. godine“.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su osigurana u Proračunu Grada Novigrada za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna, a najdulje do 31. prosinca 2022. godine.

Bespovratne potpore po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se u skladu s važećom uredbom Europske unije kojom se uređuju potpore male vrijednosti odnosno Uredbom Komisije EU broj 1407/2013. od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije, L 352/1, od 24. prosinca 2013. godine) te Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. godine o izmjeni Uredbe (EU) broj 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) broj 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (Službeni list Europske unije, L 215/3 od 7. srpnja 2020. godine).

Upute i obrasci dostupni su OVDJE.

Foto Grad Novigrad

NOVIGRAD: Izložba Centra za inkluziju i podršku u zajednici Buje u Lapidariumu

Foto OŠ Tar-Vabriga

TARSKI UČENICI na Festivalu strukovnih zanimanja