in

NOVIGRAD na natječaju dijeli nepovratnih 100.000 kn za razvoj poduzetništva

Foto Filip Filipović za Pixabay - Ilustracija

Na temelju Programa poticanja razvoja poduzetništva Grada Novigrada objavljen je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih sredstava za poticanje poduzetništva za 2022. godinu.

Poduzetnici, pravne i fizičke osobe mogu ostvariti nepovratna sredstva kroz sljedeće mjere:
1. Potpore novoosnovanim poduzetnicima početnicima i to za: izradu poslovnih planova/investicijskih programa, nabavu informatičke opreme, ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje poduzetničke aktivnosti, nabavu opreme za djelatnost poduzetničke aktivnosti, maksimalno do iznosa od 5.000 kuna;
2. Potpore za sufinanciranje pripreme i kandidiranje EU projekata do 50% troška pripreme i kandidiranja projektnog prijedloga, a maksimalno do iznosa od 10.000 kuna;
3. Potpore za subvencioniranje dijela troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita i za usavršavanja u zanimanju do 50% troškova polaganja ispita odnosno usavršavanja, a maksimalno do iznosa od 2.000 kuna;
4. Potpore za subvencioniranje dijela troškova prekvalifikacije i doškolovanja nezaposlenih osoba do 50% troškova školarine, a maksimalno do iznosa od 2.000 kuna.

Zahtjev se može predati poštom ili neposredno u pisarnicu Grada Novigrad-Cittanova, Veliki trg 1, 52466 Novigrad, s naznakom „Upravnom odjelu za proračun i gospodarstvo – Zahtjev za dodjelu nepovratnih sredstava 2022. godine“.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su osigurana u Proračunu Grada Novigrada za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna, a najdulje do 31. prosinca 2022. godine.

Bespovratne potpore po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se u skladu s važećom uredbom Europske unije kojom se uređuju potpore male vrijednosti odnosno Uredbom Komisije EU broj 1407/2013. od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije, L 352/1, od 24. prosinca 2013. godine) te Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. godine o izmjeni Uredbe (EU) broj 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) broj 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (Službeni list Europske unije, L 215/3 od 7. srpnja 2020. godine).

Upute i obrasci dostupni su OVDJE.

Foto Grad Novigrad

NOVIGRAD: Izložba Centra za inkluziju i podršku u zajednici Buje u Lapidariumu

Foto OŠ Tar-Vabriga

TARSKI UČENICI na Festivalu strukovnih zanimanja