in

NOVIGRAD: Nastavlja se uređenje „bijelog parkirališta“ u Mandraču

Nastavljeni su radovi na uređenju javnog parkirališta u Mandraču, tzv. „bijelog parkinga” nedaleko nekadašnjeg vinskog podruma, popularne „kantine“.

NOVIGRAD: Nastavlja se uređenje „bijelog parkirališta“ u Mandraču

Da podsjetimo, prethodno su – prije privremenog zastoja zbog COVID-19 epidemije – u režiji komunalnog poduzeća 6. maj d.o.o. Umag dovršeni radovi na rekonstrukciji fekalne kanalizacije i oborinske odvodnje sa separatorom masti i ulja.

U tijeku su pak pripremni radovi za asfaltiranje pješačkih površina i postavljanje javne rasvjete. Ono što uskoro slijedi je asfaltiranje pješačkih površina odnosno nogostupa duž cijelog parkirališta, postavljanje javne rasvjete, te hortikulturno uređenje prostora, uz sadnju 17 novih stabala hrasta crnike i ukupno 100-tinjak metara žive ograde.

NOVIGRAD: Nastavlja se uređenje „bijelog parkirališta“ u Mandraču

Iako je prvotno bilo u planu i asfaltiranje cijele površine parkirališta, ono će za sada izostati. No ova najveća parkirna površina u samom centru grada uskoro će ipak biti znatno uređenija i opremljenija no dosad. (Izvor Grad Novigrad)

Ljetni kamp Grada Poreča ima još malo mjesta - upisi samo online

Otvoreni upisi u Ljetni kamp Grada Poreča

KAŠTELIR – Elektronska sjednica vijeća radi izgradnje novog dječjeg igrališta u Rogovićima

KAŠTELIR: Vijećnici odlučuju o izmjenama Prostornog plana i financiranju političkih stranaka