in

NOVIGRAD: Otvoren natječaj za ravnatelja/icu Gradske knjižnice

Gradska knjižnica Novigrad Cittanova

Redoviti mandat sadašnje ravnateljice Gradske knjižnice Novigrad – Cittanova Morene Moferedin, dipl. bibliotekar i prof., završava 2. siječnja 2024..godine, stoga je prije isteka mandata raspisan javni natječaj za imenovanje ravnatelja.

Raspisan je javni natječaj za imenovanje ravnatelja-ice Gradske knjižnice Novigrad. Za ravnatelja-icu može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski ii diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačeni studij, položen stručni knjižničarski ispit, najmanje pet godina rada u knjižnici, da se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.
Položen stručni knjižničarski ispit u smislu stavka 11. članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine br.17/19., 98/19, 114/22.), ima i osoba koja je oslobođena polaganja stručnog knjižničarskog ispita.

Treba priložiti žİvotopis; dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica ili domovnica); dokaz o stečenoj stručnoj spremi – diploma; dokaz o položenom stručnom ispitu; dokaz o traženom radnom iskustvu u knjižničarskoj struci:
a) elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji i
b) potvrda dosadašnjih poslodavacao vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo od najmanje 5 godina na poslovima tražene stručne spreme i struke; uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseca od objave natječaja); te prijedlog četverogodišnjeg plana rada.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja.
Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu: Grad Novigrad-Cittanova, Veliki trg 1, 52466 Novigrad, s naznakom “Natječaj za ravnateljalicu Gradske knjižnice- ne otvarati”.

Više informacija potražite na web stranici Grada Novigrada ili Gradske knjižnice.

Foto Stolnoteniski klub Vrsar

VRSAR: Puno medalja i odličnih rezultata za stolnotenisače

Foto KK Finida

U Poreču uspješno održan Eurocup Istria 2023., međunarodni karate turnir