in

NOVIGRAD – Poziv građanima da se pripreme za moguće poplave

Foto Istramet

Obzirom na veće količine oborina u proteklom razdoblju, uz izgledni nastavak tog trenda (prema mjerenjima od 2009. do 2021. studeni i prosinac su među najkišovitijim mjesecima u godini na području Istre), potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere opreza, kako bi se u što je većoj mogućoj mjeri spriječila ili bar ublažila ugroza odnosno negativne posljedice od mogućih poplava.

Pozivaju se stoga svi žitelji i drugi vlasnici nekretnina na području Grada Novigrada-Cittanova da poduzmu mjere i radnje kojima će prevenirati moguće neželjene posljedice i štete koje bi poplave mogle prouzročiti. Svakako se to odnosi na provjeru (i čišćenje u slučaju potrebe) slivnika, rešetki na odvodima za vodu, samih odvoda oko kuća, zgrada, u dvorištima, kao i svih drugih aktivnosti kako bi u slučaju poplava smanjili štetu koju voda može prouzrokovati.

Upozorenje u tom pravcu uputila je i Služba civilne zaštite Pazin, Ravnateljstva civilne zaštite pri MUP-u RH. Dopis Službe civilne zaštite je dostupan OVDJE:

Izvor Grad Novigrad

Foto udruga Atelier Agata - Donacija Domu za starije i nemoćne Novigrad

NOVIGRAD: Atelier Agata Domu za starije donirala likovne radove

Ala šu iz 2021. - Foto Ester Diklić

KAŠTELIR: Pješačenje “Ala šu” odgođeno za 8. listopada