in

Novigrad uveo iTransparentnost – Pratite financijsko poslovanje Grada

Foto Grad Novigrad

U okviru novih mrežnih stranica Grada Novigrada dostupna je i digitalna usluga pod nazivom iTransparentnost. Riječ je o digitalnoj platformi koja omogućuje maksimalno transparentan uvid u financijsko poslovanje Grada, uz javno dostupan, detaljan i ažuran pregled svih isplata iz proračuna, sa svim relevantnim podacima.

Pored toga, iTransparentnost je jedan u nizu već postojećih mehanizama putem kojih Grad Novigrad konstantno osigurava otvoren i kvalitetan pristup relevantnim informacijama o svom radu, planiranim i realiziranim aktivnostima te financijskom poslovanju.

Ova nova digitalna usluga ujedno je novi, učinkoviti mehanizam iskazivanja odgovornosti prema upravljanju javnim resursima, iz kojeg slijedi povećanje kvalitete fiskalne politike, a samim time i povećanje legitimnosti gradske administrativne vlasti te jačanje povjerenja građana, priopćeno je iz Grada Novigrada.

darivanje krvi krv akcija

Darivanje krvi u Poreču u utorak

Gradska knjižnica - Foto Grad Novigrad

Novo radno vrijeme Gradske knjižnice Novigrad