in

NOVIGRAD: Vijećnici stavili van snage Detaljnog plana uređenja povijesne jezgre

Foto TZ Novigrad - Veliki trg u starom gradu - Ilustracija

Prošlog tjedna održana je 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada.

Prihvaćen je prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja povijesne jezgre Novigrada „Lapidarij“. Pročelnica Ana Karlović, pojasnila je ovaj prijedlog. Krajem lipnja 2023. godine, na 17. sjednici Gradskog vijeća usvojen je prijedlog odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja (DPU) povijesne jezgre Novigrad-Lapidarij, te je pokrenut postupak stavljanja izvan snage. Podsjetimo, stavljanju izvan snage pristupilo se radi ukazanih potreba izmjene planskih rješenja i propisanih uvjeta gradnje na površinama/česticama uz Muzej Lapidarium, s namjerom planiranja tih površina kao skladišnog prostora Muzeja. Nakon provedenog postupka stavljanja izvan snage DPU-a i ishođenja suglasnosti Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, 15. siječnja 2024. godine, donošenjem ove odluke plan se stavlja izvan snage i primjenjuju se odredbe Prostornog plana uređenja Grada Novigrada.

Usvojen je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Novigrada za razdoblje od 2024. do 2028. godine. Kako je pojasnila pročelnica Ana Karlović, prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama propisana je obveza donošenja odluke o redu na pomorskom dobru, a Pravilnik o sadržaju plana upravljanja pomorskim dobrom stupio je na snagu 23.12.2023. godine, te je bilo potrebno učiniti dopunu postojećeg Plana radi određivanja načina provedbe natječaja, imenovanja povjerenstva i ocjenjivanja zaprimljenih ponuda.

Materijali za 23. sjednicu Gradskog vijeća dostupni su na ovom LINKU , saznajemo u Gradu Novigradu.

vižinada crkva sv. barnaba freske radovi obnova

VIŽINADA: Nastavlja se obnova crkvice s vrijednim freskama iz 14. stoljeća

degustazione tar

TAR: Ovotjedne marende u DeguStazioneu: Morski pas, lasagne, svinjski šugo…