in

Grad Novigrad opet sufinancira učenicima školski pribor i udžbenike

Foto Alexa za Pixabay - Ilustracija

Grad Novigrad donio je oludku o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih  škola te udžbenika i drugih obrazovnih materijala za redovite učenike srednjih škola  za školsku godinu 2023./2024. U nastavku donosimo odluku u cijelosti:

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti, način, postupak i visina financiranja drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola te udžbenika i drugih obrazovnih materijala za redovite učenike srednjih škola, s prebivalištem na području Grada Novigrada.

Članak 2.

Udžbenik je obvezni obrazovni materijal  koji služi kao cjelovit izvor za ostvarivanje  svih odgojno-obrazovnih ishoda utvrđenih  predmetnim kurikulumom, kao i očekivanja međupredmetnih tema za pojedini razred i predmet.

Drugi obrazovni materijali jesu nastavna sredstva  (tiskana, digitalna ili fizička) koja pomažu u ostvarivanju  pojedinih odgojno-obrazovnih ishoda  utvrđenih predmetnim kurikulumom odnosno: radne bilježnice, zbirke zadataka, mape, atlasi i slično.

Svaka škola zasebno, na temelju odredbi Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“, broj 116/2018), donosi Odluku o odabiru udžbenika za uporabu u školi i Odluku o korištenju drugih obrazovnih materijala koje objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

Članak 3.

Grad će u cijelosti financirati druge obrazovne materijale sljedećim učenicima osnovnih škola:

–           učenicima  prvog razreda

–           učenicima s teškoćama u razvoju koje je utvrdilo nadležno tijelo

–           učenicima koji su korisnici ili čije je kućanstvo korisnik prava ostvarenog prema

            odredbama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Novigrada-Cittanova,

            osim ako financiranje ostvaruju sredstvima  iz Državnog proračuna  Republike Hrvatske

            temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske.

Financiranje  će se vršiti na način da se troškovi izravno podmire ovlaštenom dobavljaču na temelju izdanog računa sa specifikacijom.

Članak 4.

Za učenike prvog razreda i za učenike s teškoćama u razvoju koji pohađaju nastavu po posebnom obrazovnom programu, obrazovne materijale naručuje  škola koju učenik polazi  te iste  preuzima i uručuje učenicima.

Za učenike s teškoćama u razvoju koji pohađaju nastavu po redovnom programu  i za učenike-korisnike prava iz socijalne skrbi, obrazovne materijale naručuju i preuzimaju roditelji, a nadležni upravni odjel Grada dostavlja dobavljaču  narudžbenicu i  popis učenika-korisnika prava.

Članak 5.

U slučaju kada  učenik iz članka 3. ove Odluke polazi školsku ustanovu  izvan Novigrada i  škola koju učenik polazi ili roditelji učenika sami podmiruju trošak nabave drugih obrazovnih materijala, Grad će školi odnosno roditeljima učenika refundirati stvarni trošak  na temelju zahtjeva i predočenog računa ovlaštenog dobavljača.

Članak 6.

Grad će u cijelosti refundirati troškove udžbenika i drugih obrazovnih materijala sljedećim redovitim učenicima srednjih  škola:

–           učenicima s teškoćama u razvoju  koje je utvrdilo nadležno tijelo

–           učenicima koji su korisnici prava  ili čije je kućanstvo korisnik prava ostvarenog prema

             odredbama Odluke o socijalnoj skrbi Grada,

      osim ako financiranje ostvaruju sredstvima  iz Državnog proračuna  Republike Hrvatske

temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske.

Refundacija sredstava će se vršiti na tekući/žiro račun učenika ili njegova roditelja/skrbnika, na temelju zahtjeva uz predočenje računa o kupljenim obrazovnim materijalima.

Motovun i Istra u prestižnom Financial Timesu kojeg prati 4 milijuna Britanaca

Novigrad - Foto Tanja Kocijančić gradska uprava gradska palača

NOVIGRAD: Poziv odličnim učenicima srednjih škola za novčanu nagradu Grada