in

Grad Poreč i ove godine sufinancira prijevoz srednjoškolcima

Foto TZ Poreč

Grad Poreč nastavlja s osiguravanjem naknada za svoje učenike, kako bi osigurao jednake uvjete i mogućnosti za obrazovanje, bez obzira na njihov socijalni status.  

Gradonačelnik je tako donio Odluku o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2023./2025, godinu, kojom se utvrđuju kriteriji, mjesečni iznos i način ostvarivanja prava sufinanciranja prijevoza učenika koji se školuju u srednjim školama.  

Pravo sufinanciranja ostvaruju učenici koji dnevno putuju od mjesta stanovanja do mjesta školovanja, ukoliko im je prebivalište udaljeno najmanje 5 kilometara od srednje škole koju pohađaju, a upisani su u programe redovitog obrazovanja u jednoj o srednjih javnih škola sa sjedištem u Poreču, Bujama, Pazin, Rovinju, Puli ili Buzetu.  

Rok za podnošenje zahtjeva je 10.11.2023. godine, a potrebna dokumentacija nalazi se u prilogu.

Dodatni materijali

Foto Konjički klub Spirit

POREČ: Tia Mofardin sa samo 13 godina osvojila Croatia cup, izvrsna i Nikol Baldaš

usluga poreč nova web stranica

Usluga Poreč pokrenula novu web stranicu: pogledajte kako izgleda