in

KAŠTELIR: Općina osnovcima sufinancira školski pribor

Škola u Kašteliru - Foto: Tanja Kocijančić

Općinski su vijećnici u srijedu navečer donijeli odluku kojom će se učenicima s prebivalištem u Općinia Kaštelir-Labinci sufinancirati troškovi nabave dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava i ostalog školskog pribora
Pod dopunskim i pomoćnim nastavnim sredstvima podrazumjevaju se radne bilježnice, zbirke zadataka, kutije za tehnički, likovna mapa, atlasi, i udžbenici izbornih predmeta, a pod ostalim školskim priborom podrazumijevaju se bilježnice za pisanje, školske torbe, pernice, pribor za pisanje, likovni pribor, geometrijski pribor, kalkulatori, omoti, oprema za tjelesni odgoj i obuća.
Uvjeti za ostvarenje prava na sufinanciranje troškova za nabavu dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava i ostalog školskog pribora su prebivalište na području Općine Kaštelir-Labinci, pohađanje Osnovne škole „Jože Šuran“ Višnjan – PŠ Kaštelir, da na dan podnošenja pisanog zahtjeva ili zamolbe roditelji ili staratelji učenika nemaju dugovanja po bilo kojoj osnovi prema općini te ne ostvaruju pravo financiranja ili sufinanciranja s neke druge osnove propisane zakonskim odredbama.
Učenici koji ispunjavaju uvjete dobit će 200 kuna (za niže razrede razredne nastave, odnosno 350 kuna za učenike predmetne nastave (5.-8. razred), odnosno za koji iznos dostave odgovarajući račun. Račun može biti i veći, ali se odobravo maksimalno do ovih spomenutih iznosa.

Pravo na sufinanciranje troškova ostvaruje se podnošenjem pisane zamolbe Općini, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:
Preslik osobne iskaznice i OIB roditelja koji podnosi zamolbu i na čiji račun će se izvršiti uplata, preslik IBAN računa roditelja na koji će se izvršiti isplata financijskih sredstava, original račun za kupljena nastavna sredstva ili ostali školski pribor i GDPR obrazac.
Za sve ostale informacije roditelji se mogu obratiti općinskoj upravi.

LAbinci poslovna zona kocijančić

Općina Kaštelir-Labinci dobiva benzinsku postaju

Centar La Mula de Parenzo - Foto Grad Poreč

Centar La mula de Parenzo – Šetnje kroz povijest za predškolce uz najpopularniju Porečanku