in

NOVIGRAD: Grad objavio natječaj za učeničke stipendije

Ilustracija

Grad Novigrad objavio je natječaj za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola u školskoj godini 2020/2021. Putem natječaja planira se dodijeliti ukupno šest novih stipendija – tri stipendije za nadarene učenike, dvije stipendije za učenike slabijeg socijalno-ekonomskog statusa, te jednu stipendiju za deficitarno zanimanje medicinska sestra/medicinski tehničar.

Stipendiju mogu ostvariti redoviti učenici s prebivalištem na području Grada Novigrada. U tijeku školske godine stipendija se isplaćuje deset mjeseci, i to od 1. rujna tekuće godine, do 30. lipnja slijedeće kalendarske godine. Visina stipendije iznosi 600 kuna mjesečno, a korisnicima stipendije koji radi školovanja imaju boravište izvan mjesta prebivališta, isplatit će se uz stipendiju i mjesečni dodatak u iznosu od 100 kuna.
Ispunjena i vlastoručno potpisana prijava na predviđenom obrascu s odgovarajućom potpunom dokumentacijom dostavlja se poštom na adresu Upravnog odjela za poslove ureda gradonačelnika, opće poslove i društvene djelatnosti Grada Novigrada (Veliki trg 1, 52466 Novigrad-Cittanova) ili osobno u pisarnicu Grada.

Natječaj je otvoren od 16. do 30. rujna 2020. godine.

Tekst natječaja, kao i pripadajući obrasci, mogu se pronaći u pisarnici Grada, ili preuzeti na mrežnim stranicama Grada (www.novigrad.hr).
Prijave pristigle u utvrđenom roku razmatrat će Povjerenstvo za stipendije, koje će provesti bodovanje i utvrditi bodovnu listu na temelju kriterija utvrđenih Odlukom o dodjeli stipendija i nagrada učenicima i studentima, te jednokratnih potpora za poslijediplomski studij. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u obzir radi razmatranja odnosno bodovanja.
Bodovna lista će se objaviti na oglasnoj ploči i na službenim mrežnim stranicama Grada.

Dodatne informacije mogu se zatražiti u Upravnom odjelu za poslove ureda gradonačelnika, opće poslove i društvene djelatnosti osobno u uredovnom radnom vremenu ili na telefon 052/757-055, interni broj 102.

OD 13. SRPNJA - Stožer donio novu odluku o maskama, evo gdje će sve biti obavezne

ISTRA u novi tjedan kreće bez novozaraženih

POREČ: Čudna instalacija na Gradskom kupalištu - Metalni rukohvat među kupačima

POREČ: Čudna instalacija na Gradskom kupalištu – Metalni rukohvat među kupačima